Make a Conection

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 03/2004, Vydáno dne: 29. 03. 2004

Milí čtenáři Proteinu a této pravidelné, stále více vyhledávané rubriky, tentokrát přináším typ na získání peněz v programu určeného mladým lidem ve věku 16 – 24 let, kteří mohou pro své neziskové aktivity získat finanční prostředky. Jedná se o program "Make a Conection - Připoj se" – www.pripojse.cz!!

Nokia a Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) zahájily v České republice již třetí ročník spolupráce v rámci programu Make a Connection - Připoj se. Tak jako v předešlých letech tento program poskytne mladým lidem příležitost zapojit se do života společnosti a uskutečnit vlastní dobrovolnické projekty. Pro inspiraci lze např.: zorganizovat poznávací zájezd pro postižené děti, vybudovat naučnou přírodovědnou stezku, opravit židovský nebo jiný hřbitov či doučovat školáky, rožšířit síť debatních club a/nebo založit zájmový klub, který bude pomáhat v domovech důchodců atp.

Kdo může žádat o grant: mladí lidé ve věku mezi 16-24 lety, kteří vytvoří minimálně 8 členný tým. Alespoň jedna osoba v tomto týmu musí být starší 18 let. Podaný projekt musí být realizován v některém z následujících krajů: Pardubický, Moravskoslezský, Jihomoravský, Ústecký, hlavní město Praha nebo skupinou mladých lidí z kteréhokoli dětského domova v ČR.

Na co jsou granty určeny:
1. na projekty, které si mladí lidé v rámci týmu společně navrhnou a uskuteční. Projekty by měly být maximálně půlroční (realizované mezi červnem a prosincem 2004)
2. na projekty, které přinesou prospěch a užitek ostatním lidem (celé místní komunitě obce, sídliště či města, starým lidem z domova důchodců, postiženým lidem, dětem z místní školy, studentům univerzity, dětem z dětského domova apod.) 3. na projekty, které iniciují pozitivní změny, zlepšení nebo řeší problémy v blízkém či širším okolí, ve kterém mladí lidé žijí (obnova komunitního života, starých tradic, společného setkávání lidí, posílení kulturních či sportovních aktivit, zlepšení soužití občanů, tolerance menšin, populárně naučné nebo ekologické projekty apod.)

Na co nejsou granty určeny: projekty přinášející užitek pouze jejich realizátorům; na úhradu osobních nákladů realizátorů; projekty jednorázového charakteru; projekty ideologicky nebo extremisticky zaměřené.

Na internetových stránkách www.makeaconnection.cz nebo www.pripojse.cz si můžete stáhnout formulář a podmínky vypracování projektu a nejpozději do 31. března 2004 se můžete přihlásit jako skupina mladých lidí do výběrového řízení grantového kola u regionálního partnera programu Make a Connection. Pro hlavní město Praha je partnerem programu Hestia – Národní dobrovolnické centrum, kam je nutné žádosti o finanční podporu do konce března zaslat (viz. kontaktní adresa). Z těchto projektů pak hodnotící komise vybere ty nejlepší, které získají grant, jenž může dosáhnout částky až 50 000 korun. Kromě finančních prostředků na uskutečnění projektů získají úspěšní žadatelé také několikadenní školení v oblasti řízení projektů.

Regionální partner programu Make a Connection pro hlavní město Praha: HESTIA – Národní dobrovolnické centrum, Na Poříčí 12 – Palác YMCA, 115 30 Praha 1; tel.: 224 872 075; Kontaktní osoba: Lenka Břicháčková – e-mail: ibrichackova@hest.cz.

Regionální partneři pro:
Pardubický kraj – Klub hurá kamarád, Jugmanova 2550, 530 02 Pardubice; tel.: 465 10 162; Kontaktní osoba: Lenka Janková – lenka@khk.cz
Ústecký kraj – Dobrovolnické centrum, Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: 475 216 684; Kontaktní osoba: Jakub Michal – e-mail: dcul@seznam.cz.

Moravskoslezský kraj – Vita – občanské sdružení, ul. Generála Janouška 4, 702 00 Ostrava, tel.: 596 616 155, Kontaktní osoba: Šárka Klišová – e-mail: vitaova@ova.comp.cz

Jihomoravský kraj – Ratolest Brno, Milady Horákové 19, 602 00 Brno, tel.: 545 243 839, Kontaktní osoba: Petr Machálek – e-mail: pripojse@ratolest.cz

/Pavel Hušek jr.