YMCA v novinách

Autor: vojbergr <protein(at)ymca.cz>, Téma: 03/2004, Vydáno dne: 29. 03. 2004

Během čtyřiceti let komunismu se Ymka na stránky novin takřka nedostala. Výjimku tvoří několik krátkých noticek z roku 1968 o obnovení její činnosti. O Ymku se novináři začali zajímat až po roce 1989, a dnes je načase zhodnotit, jak Ymka dokázala v tisku prezentovat své ideály a jaký obraz si veřejnost o Ymce mohla dosud udělat.

Obecně lze říci, že zprávy týkající se Ymky lze rozdělit do tří skupin. První skupina se zabývá především restitucí majetku YMCA a všech tahanic, které ji provázely. Takové články se zabývaly především navrácením „baráku“,tedy dnešního Paláce YMCA v Praze, který za komunismu patřil Československému svazu tělesné výchovy. Kromě něj YMCA usilovala i o jiné objekty, například v Bratislavě či Hradci Králové.

Takové články Ymce neudělaly velkou reklamu ve smyslu propagace jejích myšlenek, ale alespoň její jméno se stalo známějším. Bylo toho zapotřebí, Ymku tehdy neznal téměř nikdo. Redaktorka jednoho pražského listu vzpomíná, jak šla pár měsíců po revoluci do „baráku“ dělat rozhovor s tehdejším předsedou československé YMCA Dr. Lubomírem Drápalem a cestou se na Ymku ptala náhodných kolemjdoucích. Název YMCA znal jen málokdo a na otázku, kde sídlí ústředí YMCA, odpověděl až jeden dotázaný téměř před samotným Palácem YMCA.

Od poloviny roku 1990 se v novinách začaly objevovat také články, které se zabývaly obnovením činnosti Ymky a jejím programem. Téměř každý takový článek obsahoval kratší či delší popis historie Ymky od jejího založení v roce 1844 v Londýně přes počátky působení v Československu až do zákazu činnosti roce 1951. Ne vždy se novinářům podařilo správně poskládat všechna data nebo napsat správně zkratku YMCA, a tak se čtenáři mohli občas dozvědět, že Ymka byla založena v roce 1885 v Paříži nebo že Křesťanská organizace mladých lidí se jmenuje IMKA. Zajímavým zpestřením celkem jednotvárných článků byly úvodní řádky jednoho z nich. Jeho autor vyhledal v Malé Československé encyklopedii (rok vydání 1987) heslo YMCA, kde zjistil toto: „YMCA – Young Men’s Christian Assotiation, Křesťanské sdružení mladých mužů – buržoazně liberální organizace. Jejím hlavním cílem je výchova mladých mužů v duchu křesťanské ideologie, buržoazního kosmopolitismu a třídního smíru. Vyvíjí činnost v řadě kapitalistických zemí – působila i v buržoazní ČSR. Disponuje četným kulturním, sociálním a sportovním zařízením.“ Možná, že autor neměl čas shánět objektivnější definici Ymky. Možná, že tuto citaci použil úmyslně, aby v dalším průběhu článku zdůraznil rozdíl mezi tím, jak Ymku viděli komunisté a jaká je ve skutečnosti.

Jak je to s prezentací Ymky v tisku dnes? Především Mladá Fronta Dnes informuje o akcích jednotlivých KČ YMCA ve svých regionálních přílohách. Tak se do nejčtenějšího českého seriózního deníku dostanou zprávy například o Kuličkiádě Ymky Husinec či Vítání jara českobudějovické Ymky. Poměrně velký prostor byl také v MF DNES věnován situaci kolem prodeje dominikánského kláštera v Ústí nad Labem, jehož část si ústecká Ymka posléze pronajala. Regionální vydání přineslo podrobný rozbor celé kauzy a rozhovor s předsedou ústecké Ymky Pavlem Huškem o startu tamního nízkoprahového centra pro mládež. Reportáž o pronájmu klášterních prostor a o spuštění centra pro mladé přinesla také Česká televize.

MF DNES také vede v počtu uveřejněných zpráv týkajících se Ymky. Za posledních osm let se jich v deníku objevilo více než čtyři sta. Výrazně pozadu je deník Právo, který otiskl ve stejném období 82 podobných článků, dále Lidové noviny se zhruba padesáti články a konečně Hospodářské noviny, kde se jméno Ymky objevilo pouze desetkrát. Za zmínku stojí recenze knihy Jaroslava Šimsy Úzkost a naděje. Recenzi Petra Uhla otiskl v lednu deník Právo ve své literární příloze Salon. Sem tam si Ymky všimly také časopisy. TÝDEN v září 1998 připomněl krátce úmrtí Lubomíra Drápala, tehdy čestného předsedy YMCA v ČR. Rok 1999 a Evropský Tensingový festival v Litomyšli. Další propagace Ymky v regionálních i celostátních médiích. Ymka se představila jako zvelebitel východočeského města, když přivedla do Litomyšle tisíce zahraničních návštěvníků a navíc se zavázala k opravě pivovaru v tamním zámeckém areálu, kde EAY (Evropská aliance YMCA) naplánovala zřízení Evropského tréninkového centra pro mládež.

Horké léto roku 2003 přineslo Ymce reklamu v podobě ohlasů na srpnový YMCA festival v Praze na Letné (viz Protein, září 2003). Kromě neutrálních či pozitivních ohlasů se ovšem objevily také některé stížnosti, Na vině byly poměrně málo informovaná veřejnost, vysoké vstupné, hluk z festivalového městečka a opilí účastníci festivalu, kteří některé Pražany, zřejmě právem, rozladili.

Jednotlivé regionální noviny informují o akcích Ymky stejně jako o aktivitách jiných neziskových organizací. Dnešní čtenář pravděpodobně získá dojem, že Ymka je smysluplnou a užitečnou organizací, která organizuje tábory, sportovní akce, přednášky a semináře. Že je organizací všestrannou, která se zabývá mnoha oblastmi od ekologie přes humanitární pomoc až po zahraniční výměnné pobyty mládeže. Současný mediální obraz Ymky je tedy až na malé výjimky jednoznačně pozitivní.

Co možná trochu chybí, je spojení s tradicí předválečné Ymky, kterou veřejnost příliš nevnímá. Období krátce po obnovení činnosti Ymky u nás před čtrnácti lety provázelo mnoho připomínek slavné ymkařské minulosti, protože přítomnost byla ještě příliš mladá. Nyní aktivity YMCA jako moderního občanského sdružení odsunuly minulost do pozadí. Ještě ale stále žije dost ymkařských seniorů, kteří prvorepublikovou Ymku pamatují, jsou žijící ymkařskou tradicí. A to tradicí v národním měřítku ojedinělou.

Bylo by tedy dobře, aby byla veřejnosti vedle současné činnosti Ymky připomínána také její minulost, protože Ymka je tradiční organizací a měla by se tím v dobrém slova smyslu chlubit. Budiž to tedy podnětem pro přemýšlení pracovních skupin, které vzniknou v souvislosti s výhledem na činnost Ymky do roku 2014.

Jen malá poznámka k uvedeným počtům článků o Ymce v jednotlivých médiích: čísla vycházejí z výsledků fulltextového vyhledávání v materiálech elektronického mediálního archivu. Zahrnují tedy všechny příspěvky, ve kterých se objevilo slovo „YMCA“. Počet článků, které jsou od začátku do konce skutečně „o Ymce“, je tedy o něco nižší.

Vojtěch Berger