Anno TenSing Mirabilis 2004

Autor: Štěpán Černý <(at)>, Téma: 01/2005, Vydáno dne: 01. 02. 2005

V českém denním i jinak periodickém tisku je konec kalendářního roku i začátek nového příčinou bilancování, hodnocení a zároveň i výhledů do dalších časů. A nejinak tomu bude i v Proteinu, který nehodlá za nikým zaostávat. Prohlédněme si spolu s chodící kronikou tohoto roku, Štěpánem Černým, co potkalo letos české TenSingáře.

Leden: V lednu se TenSing Ostrava – Poruba vydal na turné do Norska, kde se hodlal, krom pojídání hamburgerů a lyžování, zúčastnit norského tensingového festivalu TT 2004, který se koná pravidelně každé čtyři roky. Ostravští si jistě užili mnoho zábavy, jak by také nemohli. Když Norsko je zemí, kde TS vůbec vznikl. Bohužel nemáme kapacitu na podrobné rozepsání toho, co tam zažili, proto zájemce odkážu na stránky českého TenSingu (www.tensing.cz), kde je turné popsáno rozkošnou rukou Pinky Duškové. Únor: Na sklonku února se kromě Evropské tensingové konference (ETS), kde ČR zastupoval Miki Erdinger, nyní místopředseda YMCA v ČR, konalo i jarní ČVTS - setkání všech zástupců TS skupin z českých zemí ve Strměchách u Pelhřimova. Toto setkání mělo za úkol především zachytit, co nového i starého se v jednotlivých skupinách za uplynulý půlrok semlelo. Zevrubnou reportáž z akce najdete opět na www.tensing.cz, z pera Charlieho Kubíčka (TS Praha). Duben: Na přelomu dubna a května se příslušníci třech středočeských TenSingů (Krabčice, Mělník, Praha) vydali na společné turné školních koncertů, které měly za úkol přivést do těchto, tehdy trochu skomírajících skupin novou krev. Žel, asi jsou školní koncerty v povodí Vltavy a Labe prokleté, neboť ani z jednoho z dohromady šesti koncertů nikdo do žádné skupiny nepřišel. Ale vedoucí zamáčkli slzu a pustili se přesto do dalšího boje. Neboť v květnu je čekal Československý TenSingový festival ve Vrchlabí! Květen: Naposledy v dějinách se konal festival na jaře, neboť vinou termínů vyhlášení výsledků grantů je nezbytné jeho termín přesunout na podzim. Ale to nijak nezabránilo TenSingářům, aby si to ve Vrchlabí užili! Podpořili tam kromě jiného nový TenSing Vrchlabí, viděli bezvadné koncerty, spoustu nového se naučili na workshopech a jistě našli i nové kamarády. V Proteinu o festivalu vyšel velký článek v červnovém vydání, proto případné zájemce o podrobnosti odkážu na toto číslo. Krom toho na www.tensing.cz najdete i obsáhlou fotogaleri, čítající přes 500 fotografií z objektivu Petra Chlápka, Chlopina. Červen: Konec školního roku je ve všech skupinách ve znamení závěrečný koncertů. Pilně trénovaný program je tam předveden nezřídka velkému počtu zájemců a všichni si to krásně užijí. Obyčejně se tyto koncerty odehrají v kulturních domech, a tak jsou oblíbeny i veřejností. TenSing Praha tak vystoupil 22. 6. v Kulturním domě Opatov a sklidil zasloužený potlesk. Na http://tspraha.wz.cz najdete mnoho fotografií i nahrávky z této akce. TenSing Ostrava - Poruba a TenSing Ostrava – Jih pak zazpíval, zahrál a zatančil v KD Poklad. Jistě na stránkách Poruby http://tensingostrava.wz.cz najdete také různé detaily z této akce. Proto neváhejte a na obě stránky zavítejte. Červenec – srpen – letní prázdniny: O letních prázdninách se každý správný člen TenSingu, ať z Moravy, Čech, Konstantinolázeňska nebo Kropáčovovruticka, vypraví na TSCZ – tradiční letní tábor všech skupin. Ten letošní se konal v Sobotíně u Velkých Losin, rozmarné vesnici v podhůří Červenohorského sedla a Jeseníků. Tentokrát nesl název LORD Of ThEN SING a jeho úspěch je legendární. Podařilo se mu krásně dát dohromady TenSingáře všech trvalých pobytů a utvořil z nich príma partu. Bohatý program závěrečného koncertu uvedl v tanec dokonce i redaktory Proteinu VoB a Fr(a)K, což není až tak časté. Bohatou fotodokumentaci najdete na http://tspraha.wz.cz, krom toho doporučuji i článek o táboře na www.tensing.cz, stejně tak jako v Proteinu Září 2004. Září: V září přijel na výlet norský TenSing Vigeland. Norové navštívili postupně Mělník, Náchod, Vrchlabí a Prahu a čeští vedoucí s nimi navázali spoustu užitečných kontaktů, i když občas za cenu velkého osobního nasazení při zajištění jejich pobytu zde v ČR. Přesto si tu Norové užili a nám po nich zůstalo spousta pěkných vzpomínek. Podrobnosti a detailní popis jejich pobytu poskytne Protein Listopad 2004 nebo http://tspraha.wz.cz. Říjen: V říjnu se čeští TenSingáři, účastníci TSCZ, vydali na společné turné na Slovensko, kde měli pomoci založit a obnovit TenSing v Banské Bystrici, Kremnici a Bratislavě. Série školních koncertů v těchto městech přivedla nové lidi do TS Banská Bystrica a pomohla obnovit slávu této TS skupiny. Krom toho se i čeští TenSingáři mezi sebou utužili a ještě lépe poznali. I po tomto turné už snad nikdo nebude tvrdit, že mezi Čechami a Moravou existuje nějaká nevraživost. Listopad: V listopadu došlo na Moravský TenSingový festival, jednodenní obdobu československého festivalu, kdy se sešly skupiny z Orlové, Ostravy Jihu, Ostravy Poruby, Krnova a Frýdlantu. Bohužel jsem jejich show v ostravském klubu Telepace nemohl vidět, proto zájemci ať vezmou za dost článkem z pera Kláry (TS Ostrava -. Jih) v tomto Proteinu. Krom toho na sklonku listopadu zasedl ČVTS, který měl za úkol zvolit nového předsedu a místopředsedu, stejně jako další funkce a koordinátory. Předsedou byla jasnou většinou zvolena Klára Dvořáková z TS Mělník, jejím místopředsedou bude Irena Opočenská z TS Praha. Jejich prvním nařízením v nové funkci bylo ustanovení spisovné češtiny jako jednacího jazyku ČVTS a pravidelné přezkušování vedoucích jednotlivých skupin (v intervalu cca 1 měs.), zdali neříkají slova jako měsíčník, studma, stama nebo fráze typu: „Kaj je stréc Radovan?“. Krom toho bylo na počest nové předsedkyně složeno inaugurační oratorium Misere Nobis, Regina Maris, které na libreto Madly Rounové zkomponoval Štěpán Černý. První uvedení tohoto opu magnum se čeká na slavnostní intronizaci sl. Dvořákové v polovině února.Detailní popis ČVTS viz. článek Davida Wernera a Štěpána Černého v tomto čísle. Prosinec: Měsíc vánoční byl ve znamení dvou Gospel Night. Ta první, tradiční pražská, proběhla 10.12. a celý organizační team byl s ní nadmíru spokojen. Slovy moderátora Vojty Bergera: „Nejlepší Gospel, co pamatuju, a že já pamatuju hodně!“. TS Praha, Mělník, Krabčice Náchod a Tis/Želiv vystoupili v pražském kostele U Klimenta a celý jejich program přinesl do duší diváků i účinkujících něco z vánoční atmosféry. Podrobněji viz. toto číslo. Krnovská Gospel Night, která v době psaní článku dosud neproběhla, bude ve znamení velké účasti TS skupin, neboť jich přijede celkem 7. Publicistickou reportáží vás poctí Vojtěch Berger v tomto čísle. A to bylo vše, co se tento rok v českém TenSingu odehrálo. Ať je i další rok tak úspěšný, jako byl Anno Mirabili TenSingi 2004. Ze srdce přeje/Štěpán Černý/