YMCA Transylvánie

Autor: Dominik Zunt <domous(at)volny.cz>, Téma: 01/2005, Vydáno dne: 01. 02. 2005

I v novém kalendářním roce budeme společně pokračovat v našich toulkách po sdruženích YMCA v blízké či daleké Evropě. Od září jsme se byli podívat v Estonsku, ve Švédsku a v Makedonii. Tentokráte se vydáme do končin, o kterých toho v České republice příliš nevíme: do Transylvánie.

Vsadil bych svůj dopisovatelský post na to, že každý čtenář si po vyřčení jména Transylvánie představí buď pána upírských temnot Drákulu nebo Rumunsko. V zásadě na tom není nic překvapivého. Překvapení totiž většinou leží pod povrchem. Transylvánie je regionem východního Rumunska. Drsná polohorská příroda tu odjakživa lidem nedala nic zdarma, zdejší farmáři a řemeslníci se museli den co den bít s tvrdými podmínkami. Kníže Drákula tu také kdysi žil; jestli opravdu byl knížetem upírů, to se asi již nikdy nedozvíme. Potud vše v pořádku. Pohnutý osud drsné Překvapivým zjištěním je, že většinu času Transylvánii nekontrolovali Rumuni, ale Maďaři. Transylvánie byla po tisíc let Štěpánské koruny považována za nedílnou součást maďarského území. Tímto také většina území byla obývaná maďarsky mluvící populací.Prohra v první světové válce a následná trianonská smlouva byly k Maďarsku nepřiměřeně kruté. Maďarsko ztratilo 2/3 svého území a 1/3 maďarsky mluvící populace. Nesmyslně vytyčené hranice rozhodnutím spojenců přisoudily početné maďarské menšiny nově vzniklému Československu, Srbskému království a především Rumunům. Ti svým vítězným tažením a okupací Budapešti vyzískali obrovská území a početnou populaci.A od té doby existuje v Rumunsku silná maďarská menšina: neuvěřitelných 1,5 milionů maďarsky mluvících obyvatel žije v různých částech Rumunska, především právě v oblasti Transylvánie.Bystří čtenáři již dozajista tuší, že v Transylvánské Ymce se bude spíše hovořit maďarsky než rumunsky. Pokud tomu tak doopravdy je a tušíte to, tak gratuluji, máte pravdu! Lingvisticko-historické představení EIKA Čechovi (zvlášť někomu, kdo viděl Tajemný hrad v Karpatech) přijde zkratka EIKA jako vtipná zkomolenina jména Ymka. Inu není tomu tak, maďarští Rumuni (nebo rumunští Maďaři?) si z nás svým jazykem blázny nedělají. YMCA v Transylvánii působí pod názvem Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület (Transylvánská křesťanská mládežnická organizace), obecné označení pro Ymku je IKA. Organizace byla založena po konci první světové války. V rámci Iky působilo několik tématicky-věkově orientovaných odnoží (středoškoláci, senioři, rodiny s dětmi...). Během dvaceti let míru se organizaci, která v Transylvánii úzce spolupracuje s reformovanou církví podařilo vytvořit fungující síť moderní křesťanských sdružení otevřených především pro maďarsky mluvící občany. Po celou tuto dobu spolupracovala IKA s mezinárodními orgány YMCA, Pařížská báze byla neodlučitelnou součástí celého hnutí.Tak jako v Československu, přišel s rokem 1948 konec. IKA byla komunistickou mocí zrušena, majetek zčásti zabaven. Určité aktivity však naštěstí mohly pokračovat v rámci náboženských obcí. Když se tedy v roce 1990 IKA znovu obnovovala, bylo na čem stavět, protože kontinuita nebyla víceméně přerušena. Centrála v Kolozsváru (Clujnapoca) Nejprve existovaly v Rumunsku dvě maďarské Ymky. Ty se však v roce 1996 sloučily do EIKA. Centrála EIKA sídlí v Kolozsváru (Clujnapoce pokud preferujete rumunskou verzi). Organizuje však aktivity pro maďarské členy po celém území Rumunska (ne jenom v Transylvánii). Evangelizační pomocník Po svrhnutí krutého Caeuceuscova režimu byla mezi mládeží velká touha po novém způsobu života. V transylvánských městech vyrůstaly nové hospody a jiná zařízení nabízející pochybnou zábavu. Od začátku obnovené plnohodnotné činnosti se EIKA jasně stavěla jako křesťanská alternativa naplnění touhy po svobodě občanů.IKEA je aktivně činná v pastoraci maďarské části společnosti. Kontakty a veškeré možnosti organizace jsou užitečným pomocníkem pro práci pastorů. Ti zase naopak ochotně pomáhají Ymce pronájmem prostor a kanceláří. Programy (nejen) pro mládež Velmi úspěšnou aktivitou jsou v Ymkách tradiční Kurzy pro mladé vedoucí. Z počátku devadesátých let se tyto kurzy mohly z logistických důvodů konat pouze jako letní jednorázové setkání. Po zlepšení finanční situace a zařízení budovy – Centra, se již konají celoročně, jako pět víkendových setkání pro cca 25 mladých lidí. Ti pak dále aktivně působí v místních sdruženích, při církevních sborech.Další paralela s naší českou Ymkou je seminář pro táborové vedoucí. Jeho cílem je dát praktické a teoretické nástroje pro organizaci dětských táborů do rukou nadšených mladých lidí. Ti jsou totiž často plni energie a ideálů, ale povětšinou jim schází metoda a znalosti.Dalším důležitou osou programu maďarské transylvánské Ymky je Křesťanská jazyková škola. Jako jinde ve světě vychází EIKA vstříc potřebám svých členů a nabízí cenově dostupné jazykové kurzy. Znalost cizích jazyků nebyla v Rumunsku během totality příliš velká, tím spíš je zájem o výuku větší. Jazyková škola navíc otevírá nové možnosti pastorace. Každá hodina je například zakončena zamyšlením a modlitbou. Program má úspěch, mimo jiné proto, že poskytuje možnost se setkat s dobrovolníky z ciziny, kteří při EIKA působí.Dalším zajímavým programem je práce s dětmi. Samo o sobě se myšlenka nejeví nijak revolučně, přesto je velmi zajímavá: EIKA aktivně organizuje programy, ve kterých ne dospělí vedoucí, ale starší děti připravují aktivity pro své mladší kamarády. Zkušenosti jsou s tím v Rumunsku velmi dobré. Aktivita má formu dnů her, odpolední (družinové) péče či výpomoci v křesťanských jeslích. Postupně jsou do programu zapojovány i děti s tělesným či duševním postižením.Nakonec posledním okruhem je program nabízený v rámci Křesťanského klubu – kavárny. Zde se jasně zrcadlí snaha nabídnout křesťansky hodnotnou alternativu pro příjemné a klidné posezení s přáteli, v nevulgární atmosféře. Další informace mi na přažském Y-eventu 03 poskytl vedoucí Szábo Varesz: Mohl bys mi říct něco o své YMCA? YMCA IKE Transylvánie pracuje s maďarskou mládeží v Transylvánii. Jsme vcelku mladá YMCA, ale Malebná krajina Maramureshene historicky, protože už jsme existovali před komunistickým režimem, minulý rok jsme slavili 80. narozeniny. Samozřejmě s určitou mezerou mezi těmi dvěmi generacemi. Jak se jmenuje město, ve kterém působíte? Jsme především v Clujnapoca. Naše programy jsou celonárodní, organizujeme programy po celé zemi. Letní tábory, konference. Ale také pracujeme se studenty v Clujnapoca. Jak ses dostal k práci pro YMCA? A jak dlouho jsi v YMCA? Začal jsem v YMCA, když mi bylo 18. Byl jsem členem místního sdružení, pak jsem se do toho dostával čím dál tím víc. Chvíli jsem byl mimo zemi a když jsem se vrátil, tak jsem začal pracovat pro YMCA na plný úvazek. Proč sis vybral YMCA a ne jinou organizaci? Především jsem poznal Krista ve skupině YMCA, kam jsem chodil ve svém rodném městě. To byl důvod, proč jsem chtěl pracovat s Ymkou. IKE Transylvánie pracuje s mladými lidmi a sdílí s nimi evangelium. Kolik máte členů v místní skupině, kolik v národní? IKE má okolo 60 skupin, máme přibližně 5000 lidí, se kterými spolupracujeme, ale nemáme přesné číslo členů. Ale pracujeme na tom. Myslím, že je v Rumunsku i jiná YMCA, rumunsky mluvící YMCA, a těch není tolik jako nás. Říkal jsi, že pracujete s maďarskou mládeží, mohl bys to nějak vysvětlit? V Transylvánii je historicky menšina 1,5 mil Maďarů - i já jsem maďarského původu - kteří tam žijí a historicky se tam nachází a proto s nimi pracujeme, protože jejich jazyk a jejich kultura jsou maďarské. Příklad Transylvánské Ymky ukazuje jak důležitou roli může YMCA hrát pro zachování vlastní kulturní identity a vlastního křesťanství. Můžeme jenom závidět, že na 1,5 milionu Maďarů připadá pět tisíc členů. Kdyby měl být v ČR stejný poměr, musela by YMCA ČR mít přes 33 tisíc členů.Naše místní sdružení by se dozajista mohla do nového roku inspirovat jak nabízenými programy (jazyková škola), tak i dobrou spoluprácí s místními církvemi.Úplně nakonec bych vám chtěl, milí a věrní čtenáři, popřát úspěšný rok 2005, mnoho krásných poznání uvnitř i vně Ymky, pevné zdraví, udržení či nalezení té pravé Lásky. Nakonec vyprošuji vaši přízeň a vaši trpělivost. Vypadá to, že tento rok nebude pro Protein ten nejjednodušší. Když budeme vědět o vaší podpoře formou pochvaly či kritiky, tak si budeme lépe vědomi smyslu své práce, která nám pak půjde lépe. Předem děkujeme. /Dominik Zunt - http://domousov.bloguje.cz/