Nízké prahy Ymky v Ústí

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 03/2005, Vydáno dne: 08. 03. 2005

Další Ymkou, která se může chlubit vlastním Nízkoprahovým centrem, je YMCA Ústí nad Labem. Tamní centrum kvalitně slouží již dva roky. Zprávu o jeho fungování Vám podá Pavel Hušek jr.

Milí Ymkaři a čtenáři Proteinu, chci vás seznámit s historií vzniku Nízkoprahového centra - klubu Freestyl YMCA v Ústí nad Labem a zároveň vám krátce představit naše aktivity.

Nízkoprahové centrum YMCA vzniklo v roce 2003 v části nově zrekonstruovaného objektu v přízemí Dominikánského kláštera v Ústí nad Labem. Tento klášter, který patří k nejstarším památkám v centru města, je chodbou propojený s kostelem sv. Vojtěcha, kde YMCA pořádá již druhým rokem své benefiční koncerty.

Myšlenka založit Nízkoprahové centrum vznikla na základě výstupů a definovaných potřeb z 1. Komunitním plánu péče ve městě a okrese Ústí nad Labem, na kterém byla pociťována absence zařízení takovéhoto typu. YMCA se proto aktivně začala zabývat vyhledáváním finančním zdrojů a psaním projektů. V rámci programu aktivní politiky Města Ústí nad Labem, využila též možnosti zpracovat pilotní projekt, který se zabýval řešením a způsoby trávení volného času teenagerů - náctiletých v Ústí nad Labem. Díky podpoře Města ÚL, které projekt vybralo z tzv. zásobníků projektů a finančně přispělo na jeho komplexní zpracování, získala YMCA možnost ho kvalitně připravit k podání žádosti o finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie. Možná se ptáte a možná vás zajímá, proč YMCA rozvíjí své aktivity právě v klášteře? Je to proto, že jí nebyl lhostejný nevyužitý a neutěšený stav kláštera, jelikož vše pozoruje již sedmým rokem ze své kanceláře ve 2. patře, a také proto, že vlastníci kláštera - dominikáni, jsou s YMCA spokojeni, a tak vzešla z jejich strany nabídka na užší spolupráci a návrh na využití neužívaných prostor.

Již od roku 2002 začala YMCA své aktivity pomalu přesouvat z některých částí regionu ÚL. Ekologické kluby ze základních škol v Doběticích a Chabařovicích, kde fungovala též Keramická dílna; ze základní školy Předlice Počítačový kroužek a zebratrské přestěhovala Tvůrčí dílny.

Nízkoprahové centrum měla YMCA otevřít již koncem roku 2002, ale srpnové záplavy způsobily několika měsíční zpoždění. Voda v této oblasti dosahovala až půldruhého metru. Přesto se však zaměstnancům a dobrovolníkům podařilo projekt dovést ke slavnostnímu otevření, které se uskutečnilo v březnu roku 2003. Nízkoprahové centrum slouží mladým lidem, resp. teenagerům, jako prostor pro vzájemné setkávání, získávání nových informací či nabídek pro smysluplné trávení volného času. Je alternativou zakouřeným klubům, hernám a jiným zábavným podnikům, které ne vždy nabízejí kultivované a bezpečné prostředí - bez alkoholu, kouření a drog. Za dobu dvouletého fungování se nám podařilo, aby Nízkoprahové centrum mohli navštěvovat teenageři z jakýchkoliv sociálních a etnických skupin (např. děti romské, ukrajinské i vietnamské národnosti) žijících v regionu Ústí nad Labem a mohli zde často nalézat pohodu, zábavu i vzdělávání. Nízkoprahové centrum je otevřeno od úterý do pátku, mezi 14°° a 18°° hod. - pro děti a teenagery (náctileté) ve věku 10 - 16 let. V pondělí je centrum otevřeno pro členy zájmových klubů a jejich aktivit.

Termín „nízkoprahový“ znamená maximálně přístupný, ve snaze odstranit jakékoliv technické, psychologické a sociální bariéry, které by bránily cílové skupině vstupu do prostoru centra či využití nabídky poskytovaných služeb. Pro teenagery je připravena nabídka ve dvou částech centra, a to v informační a zábavné. Klub Freestyl, nabízí posezení na gaučích, pokec a druhý klub – tzv. sportovní či PC herna je určena pro ty, kteří se chtějí blíže seznámit s počítačem, zahrát si stolní fotbal, šachy, Carcassone nebo šipky.

Během března připravujeme novou tvář tohoto nízkoprahového prostoru. Nejprve hledáme jednotící název, který by byl snadno zapamatovatelný pro každého. Následně zde postavíme sestavu pultíků a stolečků k podávání občerstvení, čímž chceme rozšířit nabídku našeho teenagerovského centra či klubu.

Z archivních materiálů YMCA v Ústí nad Labem připravil Pablo