YMCA Živá rodina

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 12/2005, Vydáno dne: 31. 12. 2005

Živá rodina završuje patnáctý rok své existence a činnosti. I v letošním roce se s tradičně velkým úspěchem uskutečnila Manželská setkání v Čáslavi, takže bychom v nich chtěli příští rok pokračovat.

Rodinné tábory na Pavlátově louce chceme rozšířit o další turnus, abychom uspokojili všechny zájemce. Díky dotaci doufáme, že budeme moci uspořádat školení pro organizátory těchto akcí a vedoucí dětí. Teď v prosinci proběhne poprvé Rodinný lyžařský tábor. Uvidíme, jaký bude. V létě plánujeme dva rodinné tábory na Vlčici, jeden je již tradičně sportovně zaměřený. Kromě toho pracuje úspěšně skupinka dobrovolníků v Neratovicích, kde pořádají výlety, lezení na horolezecké stěně, dva turnusy tábora pro děti v létě, Mikulášskou apod. Naší velkou chloubou je díky Vladovi Koronthálymu Zpravodaj. Zpravodaj je opravdovým spojovacím článkem Živé rodiny a pro mnoho členů téměř jediným kontaktem s ostatními. Probíhají v něm někdy i dost bouřlivé diskuse na témata týkající se rodinného a manželského života. Chceme ho dále prorodinně zaměřovat, ale větší prostor dát i dětem. Činnosti, které budou probíhat: aktivity volejbalistů, sportovní soboty (proměnlivě), cvičení pro ženy, malování na hedvábí, půjčovna knih, vodácký víkend tatínků a dětí, týden v Taizé, Společenský hudební večer, výlety, pobyty pro rodiny, scházení rodin Poděbrady, duchovní a manželské obnovy, ples Manželských setkání, Eurochildren... Boj o prosazení zájmů rodin na politickém poli, dlouhá léta vedený kromě nás jen hrstkou nadšenců, získává na Evropské i domácí politické scéně přece jen více podpory. Díky neutuchajícímu úsilí zejména Jirky Ludvíka se YMCA - Živá rodina postupně snaží zapojit do vznikajících rozsáhlejších prorodinných struktur a rozvíjet kontakty s politiky a představiteli státu. Věc, která nás trápí, je financování sdružení, ale o tom vám, milí čtenáři a Ymkaři, nemusím nic vyprávět. Jistě vás to trápí také. Hledáme proto nové zdroje financování. VS YMCA v ČR otevřelo ještě jeden okruh našeho zájmu a to je spolupráce s ostatními sdruženími v rámci YMCA, větší informovanost o tom, co kdo z nás dělá, společné akce apod. Chceme se aktivněji zapojit i v této oblasti. YMCA - Živá rodina s Božím požehnáním žije! Máme radost ze společenství lidí stejného smýšlení. Buďme spolu a modleme se za sebe navzájem, ale i za nové, mladé rodiny, které potřebujeme, aby posílily a omladily naše řady. Za sdružení napsala Petra Ryantová