Zpráva z jarního retreatu

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 05/2006, Vydáno dne: 06. 06. 2006

Letošní retreat (nebo-li soustředění), který se konal od pátku do neděle 7.–9. dubna v Ratajích nad Sázavou, měl téma: Nové náboženské směry ve světě katastrof. Pozvání přijali zástupci Humanity’s Teamu Markéta Potměšilová a Dalibor Novák se svými přáteli, psychiatr MUDr. Mgr. Prokop Remeš a religionista Dr. Dalibor Antalík; k diskusi byli přizváni i socioložka PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. a filosof prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

V posledních letech bývá páteční večer věnován především vzájemnému představování, hodně se i vzpomínalo na počátky a následný vývoj hnutí YMCA v Čechách a některé její významné osobnosti. V sobotu ráno představili členové Humanity’s Teamu „novou spiritualitu“, směr inspirovaný knihami amerického spisovatele N. D. Walsche (nejznámější je jeho trilogie Hovory s Bohem). Jedním z důrazů jejich přednášky a následných odpovědí v rámci společné diskuse bylo prosazování názorového relativismu a všeobecné tolerance, na druhou stranu však i kritika církve a náboženských systémů vůbec. Druhým řečníkem byl Dr. Prokop Remeš, který hovořil ze své zkušenosti psychoterapeuta o chování lidí nábožensky manipulovaných, o „sektářském“ pohledu na svět. Živě se také diskutovalo v souvislosti s relativismem „nové spirituality“ o otázkách morálky a okolnostech mravního rozhodování člověka vystaveného volbě mezi dobrem a zlem. Po obědě jsme šli všichni společně na prohlídku zámku a okolí, kterou doprovodil místní rodák JUDr. Vlastislav Lutrýn zasvěcenou přednáškou o historii Ratají. V podvečer přijel Dr. Dalibor Antalík a seznámil nás s novopohanstvím – jevem, který vychází ze vztahu člověka k přírodě a navazuje na předkřesťanské tradice Keltů, Germánů, Slovanů. Po večeři promluvil krátce také prof. Sokol a k diskusi o novopohanství mimo jiné poznamenal, že křesťanství někdy zapomíná na stvoření – i proto se pak ve společnosti objevuje silná touha po souznění s přírodou. V neděli se konala krátká pobožnost a valná hromada Oikumené-Akademická YMCA. Byly přijaty dvě nové členky. Jarního retreatu se zúčastnilo asi čtyřicet lidí a objevily se i zcela nové tváře studentů jak vysokých škol, tak gymnázií. Registrovali jsme i posun ve složení účastníků podle studijních oborů – zatímco v dřívějších dobách (90. léta) převažovali studenti evangelické teologie, v poslední době se zúčastňují retreatů také studenti např. oborů technických či přírodovědných. Hojně byli zastoupeni i členové starší generace, jejichž přítomnosti je pro nás velmi cenná – v mnohém jsou nám nenahraditelným příkladem a inspirací. Přestože místo konání jarního retreatu bylo na poslední chvíli změněno (příčinou byly povodně, které zaplavily Masarykův tábor v Soběšíně), podařilo se najít opravdu krásné prostředí Ratají nad Sázavou, města s bohatou historií sahající celých tisíc let do minulosti. Adam Balcar Andrea Hudáková www.akademicka.ymca.cz (Vyšlo též v Křesťanské revue 2, 2006, s. 53.)