Účelné prázdniny

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 05/2006, Vydáno dne: 06. 06. 2006

Účelné prázdniny

Věk mezi dvanáctým a osmnáctým rokem jest nejdůležitějším pro celkový vývoj chlapce jak po stránce tělesné a rozumové, tak i mravní. Často se stává, že právě v této době hoch nesnadno nalézá, čím by se zaměstnával ve svých volných hodinách. Hlavně jest tomu tak v době prázdnin, kdy kázeň a dozor školský pominul; tu hoch často chodí po cestách nepravosti, jež mnohdy zaznamenávají neblahé stopy na jeho duši a těle pro celý život.


V těchto letech má každý hoch důkladně zesíliti pro léta mužství, v této době právě staví základy pro budoucnost.

Aby vyhověla těmto potřebám, organisovala YMCA své letní tábory. Zde pod vedením vycvičených a zkušených vůdců může hoch účelně stráviti část svých letních prázdnin. O každou minutu jest tu postaráno, každá činnost má svůj cíl: cvičení mladých myslí k spolehlivosti, službě druhým, ve vůdcovství, v charakteru.

Tělesná měření a vyšetřování lékařská při zahájení a ukončení táboření potvrdila, že tyto methody upevňují zdraví a cele uspokojila rodiče, jimž byly zaslány opisy záznamů o zlepšení tělesném stavu jejich hochů.

(Leták YMCA, 30. léta 20. stol., uložen v archivu YMCA v ČR, Na Poříčí 12.)