2 otázky pro současné ymkaře...

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 08/2006, Vydáno dne: 08. 09. 2006

1. Co považuješ pro budoucnost YMCA za nejdůležitější? 2. Které konkrétní aktivity z nabídky YMCA vidíš jako perspektvní? Filip Hušek, YMCA v Ústí nad Labem

1. Uvědomění si poslání YMCA, které je třeba prakticky včleňovat do všech aktivit, které se v YMCA dějí. Loajálně přistupovat k práci v YMCA a nebrat YMCA jen jako prostředek pro obohacení sebe sama, případně jiných institucí a organizací na úkor YMCA. Je třeba tedy budovat vnitřní strukturu YMCA, ve které se pak velmi snadněji tvoří Bohu libé programy a aktivity. Samozřejmě se to neobejde bez přímého zapojení členů a pracovníků v celé YMCA v naší republice. 2. Nejperspektivnější aktivity jsou vždy ty, které vycházejí ze spodu, tedy jsou odrazem potřeb v daném místě a regionu. Do takových aktivit se vždy zapojují jak pracovníci, tak i účastníci. V dnešní době cítím, že to mohou byt různá volnočasová centra pro děti a mládež, sportovní, kulturní a vzdělávací aktivity, do kterých jsou přímo zapojeni mladí lidé. Takovéto aktivity bych přál i YMCA, neboť skrze ně lze velmi nenásilně předávat Boží principy, podle kterých je dobré žít. Michaela Veselá, YMCA Husinec 1. Rozhodně profesionalizaci organizace – bez profesionálního zázemí každého sdružení půjde vše velice těžko, každopádně je to také trend ESF, takže se budeme muset přizpůsobit. Očekávám, že tento profesionál (jednotlivec či tým – dle velikosti KČ) by organizaci vedl v rámci dokumentů mise/vize YMCA v ČR. 2. Ty, které jsou využívány. Nemá smysl pořádat a zaměřit se na aktivity, o které nikdo nestojí, také za činnost nepovažuji, že se členové sdružení setkávají na poradách. Myslím, že by se YMCA měla více zaměřit na rodinu jako takovou (výchova k odpovědnosti, soudržnosti a partnerství v rodině – tj. mezi dětmi i rodiči), neboť ta byla v posledních letech, ve všech sférách, zanedbána. Štěpán Černý, YMCA Praha 1. Konsolidaci, a to nejen materiálně-finanční, ale především lidskou a ideovou, aby každému ymkaři bylo jasné, o co celé organizaci jde. Vedle toho i více orientace na rizikové skupiny mladých lidí – někdy se trochu bojíme pracovat s lidmi takříkajíc „mimo“ společnost. 2. Především ty, které jsou unikátní, ať už na celém trhu neziskovek (nemůžu nezmínit TenSing), nebo v rámci regionu. YMCA by ale rozhodně neměla zůstat pozadu v tradičních aktivitách, pro které ji veřejnost zná. Sem spadají tábory i mateřská centra. Jaroslav Hynek, YMCA v ČR 1. Identifikace s organizací, uvědomění si toho, že YMCA je celorepublikové a celosvětové sdružení a zaměření programů pro širokou veřejnost. Na jedné straně tedy ano, vytvářet vlastní subkulturu, ale velmi otevřenou, nejen vzájemně prospěšnou společnost. 2. Jsem přesvědčen o tom, že TenSing a jakékoliv kvalitní programy pro náctileté mají budoucnost! Z jiných aktivit YMCA věřím čemukoliv, o co lidé stojí, mám za to, že nejlepším ukazatelem kvality je zájem lidí – návštěvníků, účastníků. Komentář k internetové anketě 07/2006 Tato anketa si zasluhuje přece jen alespoň krátký komentář. Těm, co kolem sebe nic zajímavého nevidí, jen vzkaz – otevřete oči a třeba vás něco příjemně překvapí, o čem byste mohli napsat. Druhé skupině hlasujících, kteří se obávají, že by jejich článek nikoho nezajímal, radím – zkuste to! Kdo nesebere odvahu napsat něco poprvé, pak nenapíše nikdy nic a kdo ví, zda ve vás nedřímá dosud zakuklený žurnalista (novodobý Karel Čapek). Od skupiny respondentů, která si dovolila kliknout na možnost „nelíbí“ (která byla do ankety vložena čistě pro forma ;-) očekávám obratem konkrétní návrhy na to, co změnit či dělat jinak – lépe. Zrušte příspěvky, zaměstnejte redaktory – to je velmi zajímavá možnost, nicméně stojí a padá na tom, zda ti, kdo si to přejí, neví o nějakém sponzorovi – za konkrétní nabídky děkuji předem ;-). Sláva! Protein je OK, budu přispívat – tak přeci jenom nejvíce hlasů pro tuto odpověď! Těším se na 50 nových přispěvatelů!!! Uzávěrka příštího čísla je 20. 8., tak se neupejpejte. Poslední možnost byla dána jako úniková pro náhodné návštěvníky, přesto je nesporné, že tito klikali i na jiné možnosti, neboť je jich statisticky nejvíc. Vzhledem k tomu, že na www.protein.ymca.cz chodí vysoké procento návštěvníků náhodně – přes různé vyhledavače, mám za to, že výsledek ankety není až tak moc směrodatný, protože nám spíše šlo o hodnocení tištěného Proteinu, což přiznáváme je slabina zadání této ankety. Na závěr tedy znovu připomínám dva nejdůležitější výstupy – těším se na 44 návrhů změn k lepšímu, aby Protein dále vzkvétal, na 50 nových pravidelných přispěvatelů a 46 tipů na sponzory. 79 z vás přeji otevřené oči a odvahu se podělit o to, co se kolem vás děje. J. V. Hynek