My a nejbližší doba

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 12/2006, Vydáno dne: 22. 02. 2007

V době hospodářské deprese, kdy lidé trpí nedostatkem peněz, obživy, nesmíme se vzdáti radostí ze života, nesmíme odmítati hudbu, zpěv, květiny, přírodu, knihy, přátele, zájem o svůj tělesný a duševní pokrok – jen proto, že jest nezaměstnanost.

Co pak by se měly zavříti knihovny, hřiště, plovárny, rekreační střediska proto, že není na ně peněz? To bychom se musili domnívati, že jen peníze dovolí všechny ty radosti a pokrok. Což jsme se prali a domáhali všech těch výhod kulturních, veřejně prospěšných jen proto, aby teď snad měly býti uzavřeny, teď, když se jich nejvíce bude potřebovati? Teď je právě čas k otevření nových, veřejně výchovných podniků! Teď by měla města a stát zařizovati co nejvíce rekreačních středisek, podporovati vzdělávací a výchovné instituce, aby neztvrdla ústa od pessimistického pojetí dnešního života. Více radosti, více důvěry a opravdovosti je třeba. Připadá mně to, jako bychom v dobrých dobách šetřili od soli; ubírali si sůl a chtěli šetřit. Lépe je trochu méně jídla, ale kvalitnější! Šetřme jinde! Nezaměstnanost není pohanou jednotlivce, ale jest morovou ranou pro celek. Celek musí pomáhati; ti, co mají, ať dělí se s těmi, kteří potřebují. Dělit se s nimi v radosti, v hudbě, v názorech na život, v pomoci slov i skutků! To je lidské a křesťanské. V těžkých dobách se pozná křesťan života, v krásných dobách jen křesťan slov. Chceme jíti vpřed. Primitivní lidé v pralesích, v džunglích dělí se o kořist, o jídlo stejně. My, lidé civilisovaní, musíme začíti alespoň od toho primitivního života. Nemůžeme se dělit na kastu zaměstnaných a nezaměstnaných. Musíme rozlišovati potřebné a ty, kteří mohou v něčem pomoci. Pomoc není jen v penězích, ale v důvěře, v poučení, v plodné činnosti, směřující k odstranění nynějších, zlých časů. Nevzdávejme se ve hře, učíme se ve sportu; nevzdávejme se v životě, učíme se ze sportu. Prosinec, doba Vánoc, doba křesťanské lásky k bližnímu. Příležitost pro nás všechny, uplatniti své zásady v praksi. Radost všem! Podle E. Buanchera (Převzato z časopisu Tep pražské Ymky, 5, 1932, 3, s. 2.)