Uvaděč

Autor: -jvh- <jvh(at)centrum.cz>, Téma: 3-4/2007, Vydáno dne: 27. 06. 2007

Milí čtenáři,

ve velice krátké době jsme letos prožili přechod jara do léta. Je to škoda, protože jaro člověka startuje, nabíjí nás novou pučivou energií. Příchod vysokých teplot ale tento proces brzdí, snažíme se šetřit, horko přináší únavu...

Že je to poněkud patetický úvod a navíc od věci? Na někoho mají tyto vnější okolnosti velký vliv. Někdo je ani nevnímá. V každém případě po nás společnost, ve které žijeme, vyžaduje plný výkon. Zkrátka být profesionálem ve svém oboru, v tom co děláme, je nutné – ať už jde o naše zaměstnání nebo dobrovolnickou práci. A právě tomuto tématu je věnováno číslo, které držíte v rukou. Je tu jen několik myšlenek, které nás mohou inspirovat k dalšímu uvažování nad tím, jakou chceme do budoucna naši organizaci mít.


Pokud si mohu dovolit vyjádřit svůj subjektivní dojem, který jaksi podvědomě vnímám, pak se mi zdá poněkud nešťastné vidění situace, že buď může organizace fungovat jako profesionální firma bez blízkých osobních vztahů, nebo jako radostná přátelská parta lidí, kteří věci dělají holt jak umí. Ten vylučovací způsob, tedy buď profesionalita, nebo přátelské vztahy se mi jeví jako falešný. Možná že naopak, pokud by se nám podařilo pracovat profesionálněji, bylo by méně problémů a napnelismů, a tudíž by mohly lépe a dlouhodoběji fungovat i vztahy, a YMCA by tak byla „fungujícím společenstvím“ (s důrazem na každé slovo samostatně i dohromady).

Jednou z cest, jak tímto směrem vykročit, je možná pravidelné setkávání zaměstnanců YMCA, o kterém si můžete přečíst informaci v článku s názvem SeZam 2007. O tom, že i YMCA vstoupila do nového vnímání práce, se můžete dočíst v článku o projektu YMCA Praha. O zapojení se do kampaně proti rasizmu referuje článek z YMCA v Ústí nad Labem. Najdete zde i řadu pozvánek a inspirací např. ke studiu v zahraničí – viz dopis z Loegumkloster.

Upozorňuji také na poněkud úřední příspěvek – zprávičku o tom, že YMCA v ČR byl přiznán titul „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“. Na jednu stranu to nemá žádné velké např. „materiální výhody“, naopak, je s tím spojena určitá práce navíc, ale přece jen to určitý pozitivní prvek může mít, ale o tom už více ve zmíněném článku.

Do prázdnin vyjde ještě jedno číslo Proteinu a v srpnu vyjde letní číslo, které by mělo být nabité vašimi prázdninovými zážitky, tak se osmělte, piště, foťte a posílejte vše co vás nadchlo, zaujalo, zkrátka co jste díky YMCA mohli prožít.

J. V. Hynek