YMCA je uznanou organizací MŠMT

Autor: -jvh- <jvh(at)centrum.cz>, Téma: 3-4/2007, Vydáno dne: 27. 06. 2007

Ve středu 21. března, na první jarní den, se v Senátu ČR sešli zástupci 28 organizací dětí a mládeže. Slavnostně převzali čestný titul Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží.

Osvědčení o udělení titulu, o němž rozhodla ministryně školství Dana Kuchtová, jim předala náměstkyně ministryně Eva Bartoňová spolu s předsedou senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Karlem Bartákem. „Udělení titulu znamená, že stát uznává činnost těchto organizací, bere za ně určitou záruku“, řekl při předávání zástupce ředitele odboru mládeže MŠMT Jaroslav Tuček. O statut uznané organizace požádalo 104 sdružení. YMCA V ČR je mezi 28 vybranými! J. V. Hynek