YMCA se zapojila do Kampaně pro odstranění rasismu v Čechách

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 3-4/2007, Vydáno dne: 27. 06. 2007

21. března 2007 na Mezinárodní den pro odstranění rasové diskriminace se Křesťanské sdružení mladých lidí YMCA spolu s obecně prospěšnou organizací Člověk v Tísni a Centrem romistiky při UJEP zúčastnilo kampaně pro odstranění rasismu v rámci Mezinárodního dne pro odstranění rasové diskriminace, který proběhl v Ústí nad Labem.

Snahou organizátorů bylo upozornit především na projevy rasové diskriminace v ČR a její oběti. Mezi skupiny nejvíce ohrožené rasovou diskriminací v České republice patří Romové. S rasovou diskriminací se lze nejčastěji setkat v oblasti zaměstnání, bydlení, v přístupu ke vzdělání a v případech rasově motivovaného násilí a kriminality. Dobrovolníci z YMCA měli svůj stánek na prostranství u Dominikánského kláštera a kostela sv. Vojtěcha, kde kolemjdoucím lidem rozdávali informační letáky spolu s oranžovými stužkami, jež mají symbolizovat odmítnutí všech forem rasové diskriminace. Lidé se mohli též u stánku zastavit a seznámit se i se samotnou činností organizace YMCA, která od června 2007 připravuje otevření Multikulturního centra v Krásném Březně. Dobrovolníci z Člověka v Tísni měli své stanoviště u kina Hraničář a v okolí ulice Masarykova, kde též lidem nabízeli připnutí oranžové stužky a informační letáček o této kampani. Centrum romistiky se zapojilo do kampaně přímo v prostorách University J. E. Purkyně na Pedagogické fakultě. Pablo