Logo YMCA

Autor: -jvh- <jvh(at)centrum.cz>, Téma: 1/2008, Vydáno dne: 27. 05. 2008

Každá firma, ale stále více i organizace jiného typu, přikládají své prezentaci velký význam. A právě logo v ní hraje obrovskou roli. Jednoznačná identifikace subjektu je v dnešním mediálním světě důležitá. Právě logo slouží k jako zkratka, jako podpis jako nezaměnitelný symbol, který evokuje vše, co do své firmy či organizace všichni vkládají. Jak používáme logo YMCA a jak bychom s ním měli nakládat?

Logo YMCA je velmi zřetelné a výrazné, to je jeho výhoda. Logem YMCA je červený rovnostranný trojúhelník přetnutý modrým pásem s bílými písmeny YMCA. Je symbolickým vyjádřením tří aspektů lidské osobnosti – ducha, duše a těla. Svým programem YMCA usiluje o jejich harmonický rozvoj. K tomu je zapotřebí pevná vůle, symbolizovaná právě oním modrým příčným pásem přetínajícím trojúhelník.Na protější straně můžete vidět plakát YMCA přibližně z konce 30. let dvacátého století (pro lepší dojem se podívejte na protein.ymca.cz, kde jej uvidíte v barevném provedení). Je to profesionální práce ovlivněná tehdejším mimořádným stylem. Český grafický design byl v té době na vysoké úrovni a např. jméno Ladislava Sutnara dosáhlo světového ohlasu. Žel dnes jsou naše loga spíše hrou nadšenců a proto bychom měli k logu YMCA přistupovat spíše s respektem a nepouštět se do žádných větších samostatných akcí. ;-) I když mám pro prvorepublikovou YMCA slabost, tak netvrdím, že by tehdy měli logo v nějaké přehnané úctě a nemohu se tedy na naše předky nijak odvolávat. Přesto si za opatrným zacházením s logem stojím, navzdory tomu, že i v meziválečné YMCA docházelo k lidové tvořivosti, která ne vždy dopadla na jedničku.

Podívejte se na několik ukázek a sami posuďte jak se vám líbí. Rád bych jen připomenul, že subjektivní názor je jedna věc, ale odborný pohled může být jiný. Loga jsou upravena různě: akčně, vtipně, infantilně, moderně, decentně… V zásadě se používají dva základní tvary – jednak odvozené od klasického trojúhelníku anebo od písmene ypsilon, které je upraveno tak, že se v něm objevuje trojúhelníček. Paradoxem je, že Světová aliance YMCA (WAY) ve svém logu trojúhelník nemá ani v náznaku.

V poslední době o používání loga diskutujeme častěji. Jsou k tomu různé příčiny – práce Komise pro rozvoj YMCA, vykazování aktivit v systému vnitřních grantů YMCA, impulzy z Evropské aliance YMCA vyvolané přípravou YMCA Europe 2008, atd. Rád bych k této věci vyjádřil svůj osobní názor. Logem by měla být označena každá akce, aktivita, kterou YMCA dělá a jeho grafické zpracování by mělo být naprosto čitelné, jednoznačné. V případě, že se rozhodneme použít z nějakých speciálních důvodů logo výrazně upravené, pak by mělo být uvedeno i standardní logo, alespoň v malém rozměru, někde dole pod čarou (např. u pořadatele akce).


Určitě ale vždy, v každé době, povstanou noví kreativci, kteří se budou snažit uchopit logo YMCA po svém - a je to tak asi dobře. Všem takovým ale přeji hodně výtvarného citu.

J. V. Hynek