Vojtovka

Autor: -jvh- <jvh(at)centrum.cz>, Téma: 1/2008, Vydáno dne: 27. 05. 2008

Tajenka je opět spojena s tématem čísla a ukrývá pojem, který vyjadřuje jeden z cílů loga - co je jeho účelem.

Vojtovku si můžete stáhnout na www.ymca.cz/protein/v0801-02.xls a vyluštěnou zašlete na protein@ymca.cz. Rozhoduje opět počet správně vyplněných políček. Nejlepší nebo vylosovaný luštitel obdrží věcnou cenu. Výhercem té minulé je opět M. T. z OC. ;-))VODOROVNĚ

1 Výsledek výpočtu 2048 : (děleno) 256 * zkratka cestovních kanceláří * hospody (angl.).
2 Český hudební televizní kanál * praskla.
3 Značka výpočetní techniky * dohoda * hudební skupina, ve které zpívala Zuzana Navarová.
4 Oblíbená psí pochoutka * iniciály herce Županiče * místnost, kde se odehrávají setkání s kulturním programem.
5 Pytlákovy nástrahy * prostředek, skrze který se firmy snaží prodat své zboží. 6 Jméno papouška * hlemýžď bez domečku.
7 Chem. zn. hliníku * mistrovství světa (např. ve sportu) *dlouhý (angl.) * jedno z označení „oné“ místnosti.
8 V (angl.) * nasycený uhlovodík - bezbarvý hořlavý plyn * název komise pro rozvoj YMCA nebo také aromatická rostlina využívaná např. k ochucení omáčky.
9 Pohyb vzduchu v atmosféře vzhledem k zemskému povrchu, který vzniká mezi dvěma místy s odlišným tlakem vzduchu * příkaz (prakticky nesmyslný), aby se někomu v noci něco zdálo * nejvyšší karty (slovensky), žolíci se nepočítají.
10 Hnědožluté barvy * onen * muž, jehož žena se proměnila v solný sloup.

SVISLE

A Základní mantrická slabika * bicykly * mužské jméno.
B Dotaz sázejícího se (zastarale) * člověk chovající dravé ptáky.
C Lyže * jednotka vyjadřující vyzařování mobilních telefonů * základní délková jednotka.
D Stavba spojující dva břehy řeky či kaňonu nebo pevniny a ostrova * mřížky.
E Předrevoluční cestovní kancelář zaměřená na mládež * mnoho stromů zkumulovaných na určitém území * poslední (angl.).
F Symbolické spojení horizontály a vertikály * potomstvo vzniklé nepohlavní cestou z jednoho jedince * zápor.
G Americká hudební skupina tvrdšího i když čím dál vyměklejšího stylu (dvouslovná, v opačném pořadí).
H Zkratka olomoucké univerzity nebo též anglicky nahoru * zdání * hebrejsky vykupitel.
I Co dělá člověk, který se jen bezcílně prochází * zkratka názvu hudební skupiny Ondřeje Havelky.
J Název švédské automobilky * přesně.

J. V. Hynek