Česká prezentace na festivalu YMCA Europe

Autor: -jvh- <jvh(at)centrum.cz>, Téma: 2/2008, Vydáno dne: 13. 10. 2008

V rámci festivalu existovala také „Global Village and EXPOArea“, tedy prostor, kde měly národní YMCA své stánky, kde se mohly prezentovat. Každý se snažil představit svou zemi i svou YMCA nějakým přitažlivým způsobem a řekněme si to hned na úvod - Český stánek patřil jednoznačně k nejlepším! ;-)Byl také v neustálém obležení a to hlavně proto, že se na něm děly různé aktivity - nebyly v něm jen propagační materiály. Mohli jste v něm potkat například elektronický kvíz s otázkami o České republice - každá otázka měla tři možnosti odpovědí a pokud jste zmáčkli tlačítko u té správné, pak se rozsvítilo zelené světýlko. Zájemců bylo hodně, ale správných odpovědí jen minimum. To, že snad jen 5% návštěvníků vědělo, že Jaromír Jágr je hokejista a ne operní zpěvák, nás všechny dost překvapilo. Byla tu i časová osa se základními daty naší YMCA zasazenými do historického kontextu naší země.

Dále tu byly workshopy - např. navlékání korálků - což způsobilo nával zdobných národů z jihoamerického kontinentu a také zemí bývalého Sovětského svazu. Výroba barevných dopisních obálek pomocí pěny na holení zvedla údivem obočí snad každému okolojdoucímu. Díky Moniko a Hančí!

Z dílny Kely a Mashutky (dvou výtvarně nadaných bývalých tensingářek) pocházela velká kresba pejska a kočičky ala Josef Čapek, do jejichž vystřižených obličejů jste mohli vsunout ten vlastní a přátelé vás mohli vyfotit jak visíte na prádelní šňůře. Aby každý věděl co že se mu to přihodilo dostal každý tuto pohádku v angličtině či němčině, aby si ji mohl třeba před spaním přečíst a tak přičichnout k českému kulturnímu odkazu. Celý stánek vymysleli, připravili a ošetřovali nadšení dobrovolníci, kterým patří velký dík - naši YMCA reprezentovali skvěle!

J. V. Hynek