Stoupá význam kvalitních volnočasových aktivit

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 02/2010, Vydáno dne: 03. 05. 2010

Oblast volného času bývá popisována jako oblast členitá a zajímavá, podnětná a přínosná, ale také nesnadná a nedoceňovaná. V posledních desetiletích však stoupá význam kvalitního trávení volného času. Tento stoupající význam souvisí se změnami životního stylu. Aby děti, mládež i dospělí kvalitně trávili svůj volný čas, se společnosti vyplatí.

Jak zajistit, aby volnočasové aktivity byly kvalitní? Mluví se o standardizaci, evaluaci, certifikaci. Nenechme se ale strašit cizími slovy. Jejich účelem není stát se bičem nad prací dobrovolníků. Účelem standardizace je vytvořit rámec pro hodnocení kvality – tedy evaluaci. A v dnešní době, kdo má nástroj standardizace (= výchovně-vzdělávací program) a zpracovává si evaluaci, může usilovat o certifikaci – a certifikace, to je přece cesta k získání větší dotace! Jak se mohou mládežnické organizace vyrovnávat s tímto trendem?

Výchovně-vzdělávací program
Organizace by měly usilovat o trvalý rozvoj inovacemi a aktualizovat svůj vývoj v souladu s dnešními podmínkami vývoje společnosti, tedy se zájmy dětí, mládeže a dospělých, s potřebami jejich výchovy a vzdělávání. Toho si je YMCA vědoma. Požadavek aktualizace je zahrnut v základních dokumentech a v současnosti je naplňován vedle účasti na projektu Klíče pro život (viz březnový Protein) prací na tvorbě výchovně-vzdělávacího programu YMCA v ČR. Mnozí z Vás se podíleli na přípravách vzniku tohoto dokumentu, které byly započaty před několika lety. Co je vlastně výchovněvzdělávací program?

Nástroj standardizace
Výchovně-vzdělávací program zpracovává cíle organizace členěné podle věkových skupin. Jeho účelem je stát se nástrojem, pomůckou při plánování činností organizace. Vytváří rámec pro aktivity organizace. Nabízí a doporučuje. Je nástrojem rozvoje organizace, protože žijeme v době, kdy se společnost musí vyrovnávat s mnohými negativními vlivy: drogová a další závislosti; tělesné a psychické násilí a šikana; etnické a sociální vylučování; xenofobie a rasismus.

YMCA je organizace s dlouholetou tradicí, YMCA je výjimečná svými hodnotami. YMCA je po tolika letech své existence velice moderní a schopná reagovat na potřeby současné společnosti. Patří mezi dobrovolnické organizace, které nabízí rozmanité aktivity pro všechny věkové kategorie, přestože musí bojovat s mnohými problémy – nedostatkem dobrovolníků, nedostatkem peněz, problémy s prostory a našlo by se jistě mnoho dalších.

YMCA nabízí prostor. Tento prostor současná společnost plná problémů potřebuje. YMCA nabízí rozmanitost a tuto rozmanitost je třeba zachovat. Uvítáme každého, kdo by měl zájem na dílčích krocích výchovně-vzdělávacího programu spolupracovat.

Andrea Gröschlová
(Autorka pracuje v YMCA v ČR na projetku nového vzdělávacího programu YMCA)