Setkání YMCA 2010

Autor: -jvh- <jvh(at)centrum.cz>, Téma: 03/2010 , Vydáno dne: 13. 07. 2010

V České republice má YMCA asi 4500 členů a mnoho dalších příznivců. Je tedy nemožné zorganizovat setkání, které by bylo skutečně pro všechny. Přesto se už řadu let snažíme uspořádat setkání, které je určeno všem ymkařům a příznivcům. V minulosti nesly názvy Mana či Mraveniště a v loňském roce jsme poprvé takovéto setkání nazvaly velmi prostě – Setkání YMCA.


Místem bylo naše tradiční tábořiště – Masarykův tábor YMCA na Sázavě u Soběšína, které ve dnech 14. – 16. května přivítalo kolem 130 účastníků. Zajímavým fenoménem letošního Setkání bylo obrovské procento malých dětí.

Úvodní večer
Trio Bond (Ondřej Tichota), Vojta (Berger) a Vojta (já) připravilo úvodní večer, který sloužil především k seznámení všech přítomných a představení všech kolektivních členů YMCA. Pomocí promítané mapky a živých obrazů, ve kterých účinkovaly i Julie, Maruška a Míša publikum hádalo, o kterou že to Ymku jde. Zvláště někteří hadači by předčili i chytrou horákyni, protože některé asociace bylo nutno tahat opravdu až z paty.

Workshopy
Popisovat vše co událo na jednotlivých workshopech je nad lidské síly, neboť jich byla celá řada a nikdo vlastně nebyl na všech, neboť byly paralelní ve třech blocích, tak tedy jen výčet pro zajímavost – kdybyste se chtěli nechat nalákat na příští Setkání - výtvarný, žonglování, YMCA (nejen) pro začátečníky, dynamická recitace, příprava kreativní bohoslužby, pletení košíků, co s mládeží??!, s Ymkou za hranice, deskové hry, blind activity, malování na keramiku, co mi YMCA dala/vzala, cvičení pro zdravá záda, týmové hry, kapela - jam stage...

Jedinou slabší chvilkou, kterou jsem zaznamenal byl pramalý zájem o pracovní workshop, kdy jsme chtěli udělat něco, co by pomohlo našemu tábořišti a na co je třeba více rukou. Po minuloročním zájmu o tuto činnost jsme dopředu naplánovali práce, které je třeba udělat a ono nic… zájem nulový. No nedá se nic dělat, celý program byl dobrovolně volitelný a tak jsme alespoň s několika siláky spustili na vodu přístavní molo pro vodáky. Příští rok se ale nenecháme zmást a pracovní workshop opět připravíme... kdo ví, třeba je zájem pouze v liché roky. Mimo to fungoval dětský koutek, čajovna, lezecká věž a nízká lana, lodě, oheň, ranní cvičení…

Zamyšlení, Bohoslužba
Duchovní část programu měl na starosti Petr Chlopin Chlápek, jeho neformální a aktuální zamyšlení bavila všechny zúčastněné i přes svou fidelovskou délku. Mám za to, že to ale nikomu nijak zvlášť nevadilo, protože byla živá, poučná, vitpná a hluboká zároveň. Nedělní Bohoslužba byla opět velmi kreativní a komunikativní, multimediální a plná duchovního náboje.

Večer s kráskou 20-91-166 (let YMCA)
Hlavní bod Setkání – tedy sobotní večer - se držel koncipovaného programu 20-91-166 let YMCA. Tedy oslavě 20. výročí obnovení činnosti YMCA po pádu komunismu. Zamýšleli jsme se nad ymkařskou historií, přítomností i budoucností. Výrazným bodem programu byl znovuobjevený filmový záznam z podpisu zakládací listiny YMCA v Československu v roce 1919 (dostupné na youtube.com – hledejte YMCAczTV) s velmi zasvěceným komentářem Vojty Bergera. Celým programem nás pak provázel zkušený moderátor Bond.

Celý hlavní program vyvrcholil půlnočním překvapením (i když byl o něco dřív) – a to „horizontálním lidským ohňostrojem“! Že nevíte co to je? Ani nemůžete, byl to totiž celkem momentální nápad, ovšem rád bych si na něj podržel copyright. Vyzvali jsme všechny účastníky, aby se přesunuli z budovy na louku, připomínám, že byla tma a tam jsme se seřadili do skupinek – jakoby jednotlivých náloží, každý měl u sebe nějaké to světýlko (baterku, mobil, někdo dokonce osvětlený nafukovací balónek) a pak se jednotlivé nálože odpalovaly – skupinky vybíhaly jedna přes druhou na louku a mávaly světýlky a dělaly různé zvukové a světelné efekty. Na premiéru to nebylo špatné, ale pokud by se tato produkce pořádně nacvičila, tak by to mohlo vypadat moooc dobře. Existuje jen pár nepovedených záběrů z celé akce, chtělo by to příště zajistit vrtulník či jiný způsob jak pořizovat fotky z nadhledu.

Nejzajímavějším momentem letošního setkání bylo, že se opravdu velmi chladné počasí, které po celou dobu vládlo, nijak neprojevilo ve tvářích účastníků. Z duší všech se linulo hřejivé teplo, které zpříjemňovalo celkovou atmosféru akce. Nechci ani domýšlet, jak bude parádní přiští Setkání, kdy už bude zcela určitě skvělé i počasí.

J. V. Hynek, foto: autor textu a Filip Rajnoch

PS: Díky všem, kteří jakkoliv přispěli ke zdaru Setkání!


___________________________

Setkání YMCA 2010 očima účastníků

Proč jsem na Setkání přijel/a?
- dobrá předchozí zkušenost 4x
- doporučení od kamaráda 4x
- kvůli přátelům a zábavě 3x
- příprava ws 3x
- něco nového se dozvědět

Co mě na Setkání potěšilo
- předčilo očekávání
- lezecká stěna
- mnoho lidí – neznámých i neznámých, i z loňska 5x
- duchovní program 3x (specielně bohoslužba)
- čajovna
- workshopy 3x
- vstřícní pořadatelé
- přátelská atmosféra
- nenudila jsme se
- program pro celou rodinu 2x
- nátura organizátorů
- ohňostroj
- hodně dětí

Co mě na Setkání překvapilo
- dobrá atmosféra
- vstřícnost k rodinám
- hodně dětí, lidí. 2x
- že je v YMCA tolik křesťanů, YMCA je ekumenická

Co mi na Setkání chybělo, nebo přebývalo
- více se dozvědět, kdo je z které YMCA a co v ní dělá
- chyběl – ws chval a zpěvu
- chyběl – koutek pro nejmenší (1-2 roky)
- chyběl – Ten Sing
- chyběla tančírna
- chyběl mi kamarád, který nejel
- chyběla možnost odděleného programu pro děti při večerních programech – děti ruší, ale v případě samých rodin to asi nelze…
- přidal bych nějakou společnou hru – stopovanou, ap.

Co bych na Setkání změnil/a
- více vest na lodičky
- aby to bylo jednou za dva roky

Proč bych ostatním Setkání doporučil/a nebo nedoporučil/a
- dobře postaráno o děti
- je to posilující akce pro každého ymkaře 2x
- získání nových podnětů a znalostí 3x
- možnost potkat mladé, nové lidi z Ymky 3x
- dobrá cena 3x
- dobrá strava 2x
- dobrá atmosféra
- hodnotný víkend
- protože tu je hezky

Jiné komentáře, dojmy, přání, poděkování….
- díky za vše organizátorům 2x (dělají to ze srdce a ne z povinnosti)
- díky, těším se na příště
- díky za akci 3x