Nízkoprahový klub Orion

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 03/2010 , Vydáno dne: 13. 07. 2010

V létě v roce 2007 občanské sdružení YMCA v Ústí nad Labem rozšířila portfolium svých programů, a to o Nízkoprahový klub Orion pro mládež v Krásném Březně v Drážďanské ulici. Nešlo o zcela nový počin, Orion navazuje na úspěšnou historii svého předchůdce klubu Freestyl v centru Ústí nad Labem.

Nízkoprahové kluby, odborně nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ve zkratce NZDM), jsou určeny dětem a mládeži, které tráví svůj volný čas touláním na ulici, v partě či jinak neorganizovaně. Navštěvovat jej mohou všichni - od jedničkářů z gymnázia přes skejťáky, vyznavače alternativního způsobu života až po „průšviháře“ ze zvláštní školy. Jsou v podstatě volnočasovou alternativou k různým zájmovým útvarům kroužkům a jiným organizovaným aktivitám, navíc ale poskytují poradenství a sociální servis.

Posláním nízkoprahového klubu Orion je sociální začlenění ohrožených dětí a mládeže z cílové skupiny ve věku 12-18 let. Cílovou skupinou jsou neorganizované děti a mládež ve věku 12 až 18 let, které zažívají komplikované životní události (rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, časté stěhování, školní problémy, problémy při uplatňování na trhu práce, atd.), konfliktní společenské situace (delikventní činnost, generační konflikty, konflikty v lokalitě, atd.), negativní zkušenosti (konflikty ve vrstevnických skupinách, zneužívání, návykové látky, psychické problémy spojené s dospíváním, atd.) či dlouhodobě se pohybují v sociálně nepříznivém prostředí.

Klub byl záměrně umístěn do lokality, která má výraznější podíl sociálně vyloučených obyvatel a rodin ohrožených chudobou a následnými sociálními vlivy.

Přístup do klubu není omezen financemi, zájmem ani časem příchodu či odchodu, návštěvníci mají svobodu volby, a to jak při pohybu v prostoru klubu, tak v chování i ve volbě vykonávaných činností. Nízkoprahový klub mladým nabízí mnoho programů a vybavení: poslech muziky (každý si může donést svoji) a promítání filmů na přání, stolní fotbal, stolní tenis, kulečník, lezeckou stěnu či půjčovnu sportovního vybavení na ven, zkušebnu s hudebními nástroji pro mladé začínající kapely, apod.

Zásadní význam klubu je však v jejich poradenské a preventivní činnosti - umožňují dětem a mládeži si popovídat, nebo se svěřit se svými problémy, které mohou za pomoci pracovníků vyřešit. Vytvářejí pro děti chráněný prostor, v němž dospívající najde svoje místo, což je přesně to, co v mnohdy nebezpečných velkoměstech a na anonymních sídlištích chybí. Mládež je během pobytu v klubu zároveň chráněna a současně pod „dozorem“ zkušených a pro tento účel školených pracovníků. V klubu rovněž platí přesná pravidla, která mimo jiné zakazují užívání alkoholických nápojů, drog, násilí či šikanu, tím dotváří opravdu bezpečné prostředí pro strávení volného času.

Klub je otevřen každý všední den v odpoledních hodinách od 14 do 18hod. Činnost klubu nyní zajišťují dvě plně kvalifikované sociální pracovnice a skupina dobrovolníků z programu EVS (Evropská dobrovolnická služba). Sociální pracovnice zajišťují především odbornou část práce s uživateli služby na rozdíl od dobrovolníků, kteří mají na starosti spíše volnočasové aktivity.

Mgr. Mirka Hohenbergerová
sociální pracovnice Nízkoprahového klubu Orion YMCA v Ústí nad Labem