Léto v YMCA

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 04/2010 , Vydáno dne: 23. 09. 2010

Během celého roku je ve všech Ymkách čilý ruch. Nabízí na celém území České republiky řadu aktivit - celoročně pracující skupiny (kroužky, kurzy, kluby...), školení, různé služby - nízkoprahová a mateřská centra, víkendovky a nespočet jednorázových akcí. Také na ústředí YMCA v ČR není dne, kdy by od ymkařů nedorazil email, nezazvonil telefon nebo se někdo z nich nestavil. Prostě celá YMCA žije.


Ale úderem 1. července jako by vše utichlo. Až na výjimky o ymkaře nezavadíme, na emaily jsou reakce sporadické a zdálo by se, že YMCA zcela usnula. Opak je pravdou. Pro mnohé z ymkařů přichází čas vyvrcholení celoročních aktivit, čas, kdy zalézáme do lesů a trávíme ho s partou těch, které nám svěřili rodiče. Čas, kdy zúročíme naši půlroční přípravu v týmu vedoucích a s hravostí nám vlastní se pustíme do díla. Ať jsou na táboře ti, které za celý rok dobře známe, nebo noví, zcela neznámí, vždy mohou s Ymkou zažít neopakovatelné zážitky a samozřejmě my vedoucí s nimi.

Široká paleta aktivit a tedy i různých táborů se odráží i v těch, které jsme letos stihli navštívit, nebo se jich účastnit jako vedoucí. Přestože jich bylo letos jen 5 (navštívit více táborů nám zabránila sádrová noha Mikiho Erdingera), bylo toho hodně rozličného co jsme zažili a viděli.

Stany, chaty, zděná budova, vysokoškolské koleje, rybníky, řeky, zapadlá zákoutí i velká města, to vše bylo koloritem táborů YMCA. Tato všechna prostředí mohou být zázemím úspěšného tábora. (Putovní tábory do výčtu nezařazuji, neboť takové navštívit prakticky nelze.) Malé děti, puberťáci, jen holky, jenom kluci nebo i celé rodiny, všechny jsme na táborech potkali. U všech jsme se setkali s veselím, s nadšením, ale i se slovy „to je vopruz“, s radostí že nemusí být doma, ale i se steskem po rodičích. Všechny tyto skupiny mohou emocionálně prožívat své bytí v kolektivu, mezi jinými než v běžném roce a prožít něco odlišného od celoročního života.

Cesta kolem světa, mušketýři, pravěk či rody to vše mohou být motivace táborových her. A ve všech se může zrcadlit křesťanské vnímání světa. A vše zde shora uvedené nás může provázet po dobu týdne, deseti dnů, čtrnácti dnů ba i třech týdnů. A to vše letos pod vedením lidí z YMCA Brno, Živá rodina, Letohrad, T.S. Prostě různost jak ji v YMCA dobře známe. :-)

A co bylo všem navštíveným táborům společné? Všude jsme našli nám společný červený trojúhelník (i když někde jsme museli více hledat :-) a především tentokrát nikde nezapomněli na to, že YMCA je organizace křesťanská. Možná i proto jsme se neubránili při hodnocení cest slovům, které pronesla Maruška Čašková, že „v té YMCA jsou všude tak milí lidé“.

YMCA v ČR - tedy všechny její pobočky - kolektivní členové uspořádali v letošním roce 60 táborů. O některých z nich si můžete přečíst i na následujících stránkách tohoto čísla. Pokud se podíváte na fotky z nich, ale i z ostatních letních akcí, tak jistě objevíte další společný prvek - ze všech čiší zážitek, síla okamžiku, něco co si právě zachycení odnesou do svého života a co jako malý střípek promění jejich vnímání světa i sebe samého, co posune zase o kousíček jejich charakter, schopnosti a dovednosti a právě to je součástí poslání YMCA.

J. V. Hynek a Miki Erdinger, foto: Barbora Čašková