Týden modliteb YMCA

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 05/2010, Vydáno dne: 15. 11. 2010

Týden modliteb YMCA je mezinárodní akce, která se tradičně koná už od roku 1904. Je to týden, kdy se lokální sdružení YMCA a YWCA v myšlenkách spojují a soustředí se na svoji práci v kontextu biblického slova, aby v Ježíši Kristu nacházela vedení a povzbuzení. Je to také čas modliteb. Jako zakončení Týdne modliteb YMCA je neděle 20. listopadu slavena jako Den míru.

Letos připadá Týden modliteb na 14. - 20. listopadu a má téma Women Creating a Safe World (Ženy vytvářející bezpečný svět).

Pro letošní Týden modliteb byly vybrány následující biblické texty:
14. listopadu: Izajáš 43,1 a 1.Královská 19,5b-6
15. listopadu: Soudců 19,25 a Deuteronomium 30,19
16. listopadu: Lukáš 10,38-42
17. listopadu: Izajáš 43,2;4
18. listopadu: Skutky 16,14-15
19. listopadu: 2. Samuelova 1,26 a Jan 11,33-35
20. listopadu: Izajáš 43,1-2 a Matouš 15,21-28

Susan Brennan, předsedkyně světové YWCA a Ken Colloton, předseda Světové aliance YMCA se v úvodním zamyšlení k této akci ptají a dodávají:
Jak může k bezpečnosti světa přispět YMCA a YWCA?
Bezpečný svět znamená svobodu bez násilí ve všech oblastech. „Být v bezpečí“ znamená moci si užívat univerzálních lidských práv a žít bez omezení diskriminací a stigmaty. Obdarování, která dostali muži a ženy, mají společně přispívat k blahu společnosti. Znamená to zajišťovat rovný přístup k přesným a spolehlivým informacím pro všechny, aby muži i ženy, mladí i staří byli schopni zodpovědně činit rozhodnutí. Znamená to vytvářet společnosti, kde všichni lidé chtějí spolupracovat pro společné dobro, místo aby soutěžili mezi sebou.

Můžete se připojit.

Marie Čašková