V Brně se tančilo, zpívalo a šermovalo pro Světlušku

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 05/2010, Vydáno dne: 15. 11. 2010

Stejně jako loni, i letos se YMCA Brno rozhodla, že se připojí k světluškám, které shánějí peníze na pomoc nevidomým lidem, a uspořádala za pomoci městské části Brno-Střed benefiční koncert YMCA pro Světlušku. Nadační fond Českého rozhlasu totiž rozděluje částku vybranou světluškami mezi děti a dospělé s těžkým zrakovým postižením. Přispívají například na koupi vodícího psa, asistentů pro malé děti nebo na speciální technické vybavení, které potřebuje nevidomý ke studiu.


Chlapci a dívky (s křidýlky a tykadýlky, aby je každý poznal) chodili nejen po městě, ale především po Moravském náměstí, kde bylo postaveno podium, na kterém probíhal program. Také zde byl stánek, který navštěvovali dospělí i děti. Dospělí se většinou snažili získat informace buď o samotném koncertě a celé akci, nebo o Ymce, a se zájmem si odnášeli výroční zprávy. Naproti tomu ti menší si odnášeli nafouknuté YMCA balonky, kterých potom bylo po městě plno.

Světlušky měly papírové lucerničky, do kterých se daly vhodit peníze za zakoupení drobného předmětu (například magnetu nebo náramku). Další lucerničky stály na stole ve stánku a lidé tam chodili vhazovat příspěvek světluškám jako dobrovolné vstupné na náš benefiční koncert.

V Brně se tančilo, zpívalo a šermovalo pro Světlušku Fascinum s.r.o. bylo tak hodné, že nám zapůjčilo aparaturu a celou akci nazvučilo. Stejně jako loňský první ročník i tento uváděl Tomáš Sedlačík. Prvními účinkujícími, které divákům na podiu představil, byla kapela Univers. Nemálo z diváků se s nadšením pohybovalo do rytmů hudby, což se hodilo, jelikož počasí zrovna nebylo nejpříznivější, a tak se jistě trochu zahřáli. Přestože však bylo na počátek září opravdu nezvykle chladno a hrozil také déšť, neodradilo to diváky před tím, aby se těšili na další vystoupení. Především mužská část už se nemohla dočkat našeho tanečního souboru Démairt, ale samozřejmě také ženy a děti byly na neokoukané irské tance zvědaví.

Nečekanou podívanou zajistil moderátor, když prohlásil, že jej tanečnice vyzvaly na taneční „battle“, tedy bitvu v tanci. Zavolal si tedy na pomoc diváka z obecenstva, ale je nutno konstatovat, že naše tanečnice oceněné v mnohých tuzemských i zahraničních soutěžích není jednoduché porazit. Publikum však bylo výstupem pobaveno, užilo si ještě poslední tanec a už jim moderátor oznamoval, že po krátké přestávce bude následovat šermířské vystoupení!

Skupina Extraktor, která vystoupila se svým představením v dobových kostýmech a s různými železnými zbraněmi, nenechala nikoho chladným, jelikož do svého vystoupení zapojila i část publika. To již bohužel nebylo tak početné, protože se těsně před příchodem Extraktoru na scénu rozpršelo.

Nezbylo tedy než se se všemi rozloučit. S dobrovolníky, kteří nám přišli pomoci (a jsme jim za to opravdu vděční), jsme uklidili podium, které nám laskavě zapůjčilo divadlo Koráb, a těšili se, že máme za sebou hezké odpoledne a přitom jsme pomohli dobré věci.

Kristýna Pulišová, YMCA Brno, foto: archiv autorky