Studenti a náboženská otázka

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 02/2011, Vydáno dne: 18. 05. 2011

YMCA patřila v období 1. republiky k velkým propagátorům diskuzních kroužků. V roce 1931 vydala k tomuto účelu i Příručku pro praktické vedení diskusních kroužků středoškolských pod názvem Středoškoláci diskutují. Obsahuje řadu společenských témat. Jejím autorem byl Karel Mejsnar. Na ukázku přinášíme otázky k tématu náboženství. Všimněme si jejich otevřenosti a stálé aktuálnosti.


I. Situace.
1. Co student(ka) o náboženství ví?
2. Odkud se o něm dovídá?
3. Jak působí rodina na studenta po náboženské stránce?
4. Jak působí škola na studenta(tku) po náboženské stránce?
5. Jak působí kamarádi, tisk, četba, společnost, běžné názory?
6. Jak působí církevní vyučování náboženství?
7. Co na vás ve vašem životě působilo nábožensky obzvláště silně? Můžete uvést lidi, knihy, příhody a situace, které na vás zapůsobily nábožensky?
8. Jak se stavíte k své církvi? Co vás přimělo k tomu, abyste se postavil(a) proti církvi, nebo byl k ní lhostejný?
9. Čím je pro vás osobně náboženství? Co vás přimělo, abyste se protivil(a) proti náboženství nebo byl(a) indiferentní?

II. Názory.
1. Jaký je váš názor na úkol církví jako náboženských společností? Myslíte, že se od dnešních církví můžeme učiti nábožensky žít? Myslíte, že můžeme nábožensky žít mimo církve a bez nich?
2. Co vytýkáte dnešním církvím? Na kolik zaviňuje dnešní stav církví lhostejnost příslušníků církve?
3. Jak se vám jeví rozdíl mezi církví a náboženstvím?
4. Podle čeho pozorujete, že nějaký člověk má náboženství, že je zbožný? Jaký je ideál nábožensky živého člověka podle vašeho názoru?
5. Souhlasíte s matrikovou příslušností k církvi? Souhlasíte s agitací pro vystupování z církve z motivů politických, národních nebo sociálních?
6. Pokládáte podle staré legendy Leasingový o třech prstenech za správné, že všechna náboženství jsou stejně hodnotná? Je vám křesťanství jediným opravdovým náboženstvím?
7. Co soudíte o modlitbách? O Kristu? O bibli? O náboženských úkonech?
8. Jste pro organisovaný život náboženský nebo věříte, že je možná individuální zbožnost? Odkud bude čerpat náboženský člověk bez organisovaného náboženského života? Nepokládáte za nutnou součást náboženského života společná shromáždění věřících?
9. Jaký je rozdíl mezi náboženstvím a mravností?
Je náboženství víc než mravnost a co je toto plus? Dovedl(a) byste to vystihnout?
10. Je spor mezi vědou a vírou? Je tento spor mylný nebo lze jej odstranit? Jak jste si vyřešil(a) tento problém?
11. Kdo z význačných lidí v minulosti a kdo z přítomnosti je podle vašeho názoru vzorem náboženského života? A kdo z nich je vám nejbližší?
12. Přemýšlel(a) jste, co vám může dáti zbožnost pro váš osobní život?

III. Závěr.
1. Jste spokojen(a) se svým osobním náboženským a duchovním životem?
2. Jak myslíte, že lze pěstiti náboženský život?
3. Co nejvíce brání vašemu náboženskému růstu?
4. Pokládáte život náboženský za bohatší a hodnotnější nežli život bez náboženství?

Karel Mejsnar, Středoškoláci diskutují, Vydavatelské oddělení YMCA, Praha 1931, str. 22.