Tříkrálová sbírka v Orlové měla úspěch

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 01/2012, Vydáno dne: 04. 04. 2012

Pracovnice Charity Bohumín spolu se studenty Gymnázia Orlová, Obchodní akademie Orlová, zaměstnanci Informačního centra pro mládež Orlová a dobrovolníky YMCA Orlová zorganizovali a v ulicích a po domech svého města také vykonali ve dnech 6. a 7. ledna 2012 Tříkrálovou sbírku. Celkem 11 trojic koledníků vybralo dohromady 18.784 korun.


„Prostředky letošní sbírky jsou určeny pro střediska Charity Bohumín, konkrétně pak na rekonstrukci pokoje odlehčovací pobytové služby v Charitním domě pokojného stáří sv. Františka, dále na podporu provozu bezplatné sociálně-právní občanské poradny, na provoz nízkoprahového denního centra pro osoby bez domova a na podporu provozu nově vzniklé navazující služby Noclehárny sv. Martina. V důsledku ekonomické krize může dojít k poklesu objemu financí pro fungování našich služeb, takže výtěžek Tříkrálové sbírky bude možná záchranou pro některá z našich bohumínských zařízení. Část sbírky bude směřovat na humanitární projekty v zahraničí, realizované Charitou ČR.,“ uvedla ve svém děkovném dopise ředitelka Charity Bohumín, paní Monika Vavrečková.

Paní ředitelka dále pokračuje: „Poděkování patří samozřejmě všem dětem, studentům i dospělým koledníkům, kteří se jako každoročně ochotně vydali do ulic a i přes deštivé větrné počasí přinášeli přání pokoje a dobra v novém roce do všech domovů. Bez Vás všech by Tříkrálová sbírka nemohla být uskutečněna. Úspěšnost sbírky se obvykle vyjadřuje výší vybrané částky, tedy „jen“ v penězích. Dobře ale víme, kolik za tím vším stojí práce, obětovaného času a energie ze strany našich koordinátorů a koledníků, zástupců měst a obcí, farností…

Výsledek Tříkrálové sbírky, v jaký jsem se ani neodvažovala doufat, je projevem hluboké humanitárnosti a soucítění s těmi, kteří se ocitají v nelehkých životních situacích.

Upřímně Vám všem děkuji, vážím si Vaší ochoty a přízně pomáhat při organizaci a koordinaci Tříkrálové sbírky.“ Za celou oblast působení Charity Bohumín byla vybrána částka 241.294 korun.

Bylo nám ctí poskytnout skromné prostory našeho orlovského ICM jako zázemí pro ohřev promočených a promrzlých koledníků. Bylo velmi příjemné podělit se s nimi o jejich dojmy a postřehy. Myslím si, že pro mnohé z nich to byly zážitky, které se jen tak nezapomínají. Pro příští ročník Tříkrálové sbírky s naším zázemím mohou koledníci rozhodně opět počítat.

Robert Kovarik, ICM YMCA Orlová