Evropský den jazyků

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 02/2013 , Vydáno dne: 16. 10. 2013

a kampaň Česko proti chudobě také v Orlové!

Zaměstnanci ICM YMCA Orlová zorganizovali spolu s dobrovolníky v pátek 27. září hned dvě akce najednou. V nedávno spojených středních školách – tedy na Gymnáziu a Obchodní akademii Orlová jsme pro studenty připravili nevšední program.


V budově, kde dříve sídlila obchodní akademie, probíhal během čtyř vyučovacích hodin již tradiční Evropský den jazyků. Ve stejný čas v budově bývalého gymnázia probíhaly dva devadesátiminutové bloky kampaně Česko proti chudobě. Obě akce navštívilo více než 200 studentů a asi desítka pedagogů.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem třem přednášejícím dobrovolníkům Evropské dobrovolné služby z třineckého občanského sdružení Bunkr. Jmenovitě pak slečně Lilit Sahakyan z Arménie, panu George-Paulovi Matei z Rumunska a panu Joe Pristleymu z Velké Británie, protože jejich prezentace o zemích, z nichž pocházejí, byly na vysoké úrovni a z ohlasu studentů víme, že se líbily a byly podány vkusně a srozumitelně. V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat také panu Mgr. Milanu Klepačovi za přípravu i velmi pohotové i pohodové úvody k jednotlivým blokům prezentací. Myslím, že akce Evropský den jazyků v Orlové splnila svůj účel na 100%.

Souběžně s touto akcí jsme také pořádali na gymnáziu promítání dokumentů k problematice toxických chemikálií obsažených v nejrůznějších výrobcích v rámci celorepublikové kampaně Česko proti chudobě. Po úvodním promítání, které trvalo cca 45 minut, následovala diskuze se studenty, jak oni hodnotí problematiku toxinů ve výrobcích. Diskuze byla plodná a studenty přiměla zamyslet se nad neobvyklými okolnostmi fungování našeho světa. Poté byla představena myšlenka produktů Fair Trade s důrazem na možnost zakoupení těchto výrobku v našem městě v Klubu Futra Orlová. Studenti také měli možnost ochutnat některé z Fair Trade cukrovinek. Odcházeli tak plní nových informací a podnětů k zamyšlení.

I tato akce se povedla navzdory počátečním technickým problémům. Věříme proto, že v tradici jak Evropského dne jazyků, tak také kampaně Česko proti chudobě na této škole budeme pokračovat i v dalších letech. Kampaň Česko proti chudobě v Orlové pokračovala rozdáváním informativních letáčků a pozvánek na večerní promítání filmu 100% bavlna do blízkého klubu Futra.

Robert Kovarik a Miroslav Sedláček, ICM YMCA Orlová, foto: archiv autorů