Je dobré a utěšené, žít s účetnictvím v lásce

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 01/2014, Vydáno dne: 11. 03. 2014

Slabinou mnoha neziskovek je, že se největší důraz klade na realizaci poslání – na činnost, kvůli které organizace vznikla. Za méně důležité, ba obtěžující, se považuje nezbytná administrativa. A za hotovou popelku v tomto nezáživném počínání je považováno účetnictví. Je chápáno jako nutné zlo, zdržující nás od ušlechtilého páchání dobra.


Tento škodlivý a žel rozšířený mýtus se snažím vyvracet, kdykoli ho zaznamenám. Bohužel musím konstatovat, že s náznaky nepříliš kladného vztahu k účetnictví jsem se setkala i v Ymce. A proto jsem se rozhodla k malé osvětě.

Nejen YMCA má dlouhou historii. Ještě než lidé uměli psát, začali si hlídat, kolik mají třeba krav – dělali si zářezy nebo sbírali na hromádku kameny. Jak šel čas, začaly se metody, jak mít přehled o svém majetku, zdokonalovat. Za vznik účetnictví v dnešním slova smyslu je považováno 14. století, kdy na toto téma jeden italský mnich sepsal i knihu. S rozvojem obchodu se systém propracovával. A nemalý význam měly i metody počítání – od počítadel z korálků až po dnešní sofistikované účetní programy na počítačích.

Co to je vlastně účetnictví? Uznáváme nutnost dopravních předpisů, abychom se na silnicích nepomlátili hned u výjezdu z garáže. A vlastně stejnou funkci má i účetnictví. Je to soubor obecně uznávaných a přesně stanovených pravidel, jak evidovat důležité informace o organizaci. Když si budu uschovávat své výplatní pásky a účty z obchodů a vše si zapisovat do zvláštního sešitu, ještě nevedu účetnictví.

Účetnictví má svoji předepsanou formu, kterou stát upravuje zvláštními zákony a předpisy. Jednotná forma zaručuje, že je možno na všechny organizace hledět podle stejných měřítek, že lze posoudit, jak stát hospodaří, jaký je jeho národní důchod, vývoz a všechno to, co národohospodáře zajímá. Stát také může vyměřovat daně v jednotném prostředí, může sledovat a poměřovat hospodářské výsledky jednotlivých firem i odvětví. Účetnictví může být třeba i důkazním prostředkem při vedení sporů. Systém účetnictví je sjednocený z výše uvedených důvodů i v celé EU.

Ale pozor – účetnictví je v neposlední řadě důležitým zdroje informací pro ty, kdo organizaci vedou. Poskytuje důležité podklady pro řízení organizace – a to nejen v komerční sféře, ale i v té naší, kde zisk není hlavním cílem našeho počínání.

Zkrátka – účetnictví je zdrojem mnoha důležitých informací. Účetní výkazy jsou pro ekonoma něco jako lékařská dokumentace pro doktora. Z účetních výkazů se dá vyčíst vše o životosprávě, úspěších, nemocech a zásazích do zdravotního stavu organizace. To však platí nejenom pro ekonomy – ty si každý kolektivní člen v Ymce může dovolit jen stěží. Ale trochu se orientovat v tom, co účetní informace znamenají, by měl každý, kdo rozhoduje o fungování svého třeba i sebemenšího spolku. Každého by přece mělo zajímat: Jak jsme si vedli? Kde jsou slabá místa našeho organizmu? Na co je třeba se zaměřit? Co si můžeme v budoucnu dovolit? Máme dobré vyhlídky? Jaká je struktura našeho majetku? Jaká je naše situace ve srovnání s jinými? Jaká jsou naše rizika?

Účetní výkazy představují výstupy z účetnictví. Nejste-li účetní, nemusíte zrovna vědět, co je to obratová předvaha, časové rozlišení, dohadné položky a výnosy příštích období. Ale měli byste se určitě zajímat o to nejzákladnější - výsledovku, rozvahu a cash-flow.

Výsledovka, čili výkaz zisku a ztráty, ukazuje, kolik nákladů jste za určité období vynaložili a kolik máte za toto období výnosů. Ve výsledovce najdete, zda jste utrpěli ztrátu nebo máte zisk. Rozvaha naproti tomu vyčísluje, kolik čeho k určitému datu máte a kde jste na to vzali. Další, co by vás určitě mělo zajímat, je cash-flow. To není sprosté slovo, ale přehled o tom, kolik finančních zdrojů máte na určité období k dispozici a kdy případně nastanou problémy.

Účetní s klotovými rukávy hledající s vytřeštěným zrakem po nocích haléřovou nesrovnalost, patří spíše do legendárních prvorepublikových příběhů. Ne že by dnes pro účetní nebylo černou můrou hledání haléřových rozdílů, ale neznamená to, že vedení účetnictví je nezáživnou a úmornou kancelářskou dřinou. Pokud máte účetního nebo účetní s tímto přístupem, bez rozpaků se ho zbavte. Koho tato práce nebaví, obvykle ji nedělá dobře. Z účetních mívají vedoucí neziskovek často neoprávněné obavy a vzbuzují v nich respekt. Účetnictví je však služba, která je tu pro vedoucího k dispozici jako zdroj všech informací, které chce a potřebuje znát (pochopitelně těch, které se týkají hospodářské činnosti!). Nebojte se proto svého účetního/svoji účetní úkolovat!

Je jasné, že na potřebné podrobnosti zde není prostor. Ale pokud jste si během čtení těchto řádků řekli, že tedy snad omdlévat při spatření číslíček na účetních výkazech již v budoucnu nehodláte, mého cíle bylo dosaženo. A pokud by vás zajímalo víc, můžeme si udělat nějaký společný účetní dýchánek v rámci YMCA. A nezapomeňte – kdo má pořádek v účetnictví, nemůže udělat ostudu dobrému jménu YMCA! A jen ten, kdo má pořádek v účetnictví může dodržet ono biblické: „Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali.“ (Řím 13,8).

Marie Kotrbová, YMCA Živá rodina, foto: J. V. Hynek