Konference UNIFY

Autor: -tas- <(at)>, Téma: 01/2014, Vydáno dne: 11. 03. 2014

Spojení napříč Evropou

Ve dnech 13. - 16. února 2014 se konala v německém Görlitzu konference UNIFY, s názvem „Uniting Across Europe“ (Spojení napříč Evropou). Konferenci uspořádala křesťanská misie YMCA Europe. S podtitulem „Inspire, Worship, Share“ (Inspirovat, uctívat, sdílet) měla konference za cíl inspirovat zaměstnance a dobrovolníky YMCA, znovu připomenout a zdůraznit křesťanské základy YMCA tak, jak jsou uvedeny v Pařížské bázi.


Dále poskytla platformu pro sdílení myšlenek, problémů či dobrých praxí mezi evropskými YMCA. S potěšením můžeme konstatovat, že i YMCA v ČR měla na konferenci své zastoupení, a tak se zařadila do skupiny více, jak 100 účastníků z celé Evropy.

Program konference byl rozdělen do čtyř dnů, první přednáška se konala večer v den příjezdu a poslední se konala v den odjezdu, v neděli 16. 2. 2014. Celkově se se uskutečnilo pět přednášek; témata přednášek byly „YMCA jako hnutí stavěno kolem Krista“ (J. Schmutz), „Písmo a jeho schopnost přeměňovat“ (R. Werner), „Evropský pohled na YMCA“ (J. Iglesias), „Služba potřebným prostřednictvím věrnosti a solidarity“ (S. Stephens), a „Jak zavést křesťanské společenství do YMCA“ (C. Veres).

Kazatel a dlouholetý dobrovolník YMCA Mnichov, Joachim Schmutz, upozornil na skutečnost, že YMCA byla založena jako křesťanské hnutí, a že bychom i dnes měli v naší práci realizovat tyto zásady. Uznal, že se často necháváme rozptýlit každodenními starostmi (například „Kde získáme peníze na tyto aktivity?“, „Máme dost dobrovolníků pro naši činnost?“, „Neurazíme místní vládu či potenciální příznivce, pokud se budeme otevřeně hlásit ke křesťanství?“, atd.).

V záplavě těchto povinnosti bychom si však měli uvědomit, že YMCA je hnutí stavěno kolem Krista. Velice zajímavé byly podněty generálního sekretáře YMCA Německo, Rolanda Wernera, který vyjmenoval pět způsobů, jak k nám Bůh promlouvá a jaké má schopnosti přeměňovat naše životy a to, co děláme. Heslovitě jsou tyto „change agenty“ Písmo, skutky, Duch svatý, společenství a kříž. Všeobecně bylo doporučeno, abychom více četli Písmo, abychom v našich skutcích napodobovali Krista, abychom se otevřeli moci Ducha svatého a nechali ho pracovat v nás i v Ymce, abychom si uvědomili důležitost a sílu ymkářského společenství a pečovali o něho, a abychom znovu objevili sílu kříže a jeho poselství.

Přednášky byly doplněny zpěvem, společnými modlitbami, semináři a volnočasovými aktivitami, např. „Prayer Walk“ (Modlitební procházka), která vedla Görlitzem a polským Zgorzelcem, kdy se účastníci modlili za jednotu obou zemí, historicky tolik pošramocenou. Páteční večer byl zpestřený kulturním programem, kde se mohla každá země nějak předvést, buďto zpěvem, tancem, hrou, kvízem, nebo jídlem a pitím. Česká delegace se navždy vryla do paměti účastníků svým příspěvkem – kolekce „voňavých“ sýrů (olomoucké tvarůžky, romadur, niva…), pivem a Becherovkou. :-) Odérem mohli konkurovat snad jen Islanďané, kteří přivezli na ochutnání svou specialitu – sušenou rybu. I přes smyslové překážky se sýry setkaly s úspěchem, a nemuseli jsme je vozit zpátky domů do Čech.

Program každého dne byl zahájen diskusí v malé skupině asi 20 účastníků, kde se mluvilo o programu předešlého dne a očekávání ze dne nového. Účast na konferenci byla pro českou delegaci nejen zajímavá a inspirativní, ale hlavně přínosná. V souvislosti s plánováním strategického směřování YMCA v ČR na další období, jsme získali příklady dobré praxe z jiných evropských YMCA, navázali důležité kontakty, hlavně s YMCA v Německu a v Polsku, a utvrdili se v dobrém partnerství s YMCA Slovensko. Nemluvě o tom, že jsme měli možnost poznat nová, historicky významná místa. Nejcennější poznatek bylo nejen vidět, ale i zažít to, jak je naše ymkářská rodina rozmanitá a pestrá co do náboženského vyznání, a přece jsme „všichni jedno byli“.

Tamara Anne Smelíková, zahr. sekretář YMCA v ČR