Budova YMCA v Bratislavě

Autor: -jvh- <jvh(at)centrum.cz>, Téma: 04/2014, Vydáno dne: 01. 02. 2015

„Otevřený příběh budovy YMCA v Bratislavě“ Právě pod tímto mottem chce YMCA na Slovensku vyprávět příběh jedné nevšední budovy a úsilí o dosažení spravedlnosti.


Díky bývalému jednotnému státu – Československu – chápeme i dějiny YMCA na tomto území do určité doby jako společné. Po první světové válce, působila YMCA v dnešních obou zemích především prostřednictvím vojenských domovů. Se založením Československé republiky (po rozpadu Rakouska Uherska) však YMCA přesunula svou aktivitu na širokou veřejnost. K tomuto účelu pojala ambiciózní plán – v každém velkém městě postavit budovu, která bude sloužit práci s dětmi a mládeží. Ten začala záhy naplňovat a s pomocí zahraniční podpory (především ymkařů z USA a Kanady) začaly postupně růst. Známe všichni Palác YMCA v Praze a dům YMCA v Hradci Králové, ty byly postaveny v roce 1928 a 1926. Již předtím však byla postavena a 8. prosince 1923 otevřena obrovská a nádherná budova YMCA v Bratislavě.

Během 2. světové války byla pražská a hradecká budova zabrána Němci, bratislavská pak Slovenským štátom. Po válce došlo ke krátké obnově činnosti YMCA, ale nastupující komunistická vláda opět majetky zabrala a znemožnila tak nejen využívat budov, ale samotnou existenci a činnost YMCA.

Zatímco v roce 1990 se podařilo YMCA získat budovy v Praze a Hradci Králové zpět, budova v Bratislavě nebyla navrácena a po rozdělení Československa v roce 1993 už samostatná YMCA na Slovensku dlouho řešila, jak budovu získat pro svou činnost.

Po dlouholetém právním boji, vytrvalých modlitbách a trpělivosti a obětavosti ymkařů, především ve vedení Slovenské YMCA se podařilo nejen soudní spor (po prohře na městském i krajském soudu, úspěšném jednání u ústavního soudu, až po finální rozsudek krajského soudu v Bratislavě) vyhrát. Nebyl to ale primárně boj o majetek, je to příběh o trpělivosti, vytrvalosti a víře, který vyústil v naději, že je možné se dobrat spravedlnosti, i když je cesta složitá.

Slavného dne 28. října 2014 se tak YMCA na Slovensku opět dostala ke své budově.

J. V. Hynek, foto: autor textu a archiv YMCA v ČR