Stanovisko Světové aliance YMCA k životnímu prostředí

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: 01/2015, Vydáno dne: 14. 04. 2015

YMCA věří, že:


Pozadí
Ničení životního prostředí, udržitelný rozvoj a omezení dopadu lidské činnosti na naši planetu bude jednou z největších výzev 21. století. Země je tím nejcennějším zdrojem, který mají mladí lidé k dispozici a přitom ho jako lidstvo ničíme.

Změna klimatu, časté bouřky, povodně, sucha a neudržitelný způsob výroby a spotřeby; nic z toho není problémem budoucnosti. Již teď ovlivňují mladé lidi, zvláště ve zranitelnějších zemích světa, ve všech oblastech jejich života a nárůst tohoto vlivu bude pokračovat.

Situace se nezmění, pokud nebudeme využívat postupů udržitelného rozvoje. Naopak se situace ve světě zhoršuje nejen pro současnou, ale i pro budoucí generace. Nemůžeme si dovolit ani jeden krok zpátky.

Naše stanovisko
My, jako YMCA, jsme zavázáni ochraňovat stvoření a posilovat mladé lidi. Je to o tom, kdo jsme a tato výzva je inspirovaná naším křesťanstvím a ekumenickou identitou.

Proto se zavazujeme a zároveň vyzýváme mezinárodní společenství, vlády, podnikatele a občanskou společnost na všech úrovních k:

překlad: Markéta Kratochvílová, ilustrační foto: J. V. Hynek (foceno na Slovensku)