Letní tábor Hůrky 2015

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 03/2015, Vydáno dne: 20. 10. 2015

Základem dobrého tábora jsou děti, hezké počasí a tým vedoucích. Všechno jsme splňovali, a tak nebyl sebemenší důvod neodjet.


V sobotu 8. 8. se na parkovišti před farou sešlo 8 vedoucích a 18 dětí natěšených na 8 dní plných zážitků. Celým táborem nás provázel biblický Egypťan Josef, který byl ústřední postavou celotáborové hry. V jeho společnosti jsme si užívali různé bojovky, soutěže kreativity a různých dovedností, podle jejichž výsledků se určovalo pořadí třech oddílů na pomyslné stupnici vítězů.

Během tábora jsme také trochu cestovali. Společně jsme navštívili hrad Landštejn a vážili strastiplnou cestu za pokladem. Abychom děti neochudili o bojovku pří svitu měsíčku, vytáhli jsme je jednoho rána ze spacáků už ve 4 hodiny ráno. Myslíme, že nás pak proklínaly ještě hodně dlouho. A my sami sebe ještě víc.

Počasí přálo velkým vedrům a tak nebylo divu, že jsme prakticky každodenně navštěvovali blízké pláže rybníku Osika. Sucho a zákaz rozdělávání ohňů způsobili, že opékání buřtů mohlo probíhat jen v kuchyňských kamnech. Při každé činnosti nás doprovázely všudypřítomné vosy, jejichž žihadlům se neubránil snad nikdo.

Tábor se nám vydařil a dokonce jsme z autobusu vystoupili ve stejném počtu, jako jsme původně nastoupili. Na parkovišti jsme ještě předvedli natěšeným rodičům pracně secvičené taneční vystoupení a pak už jsme všichni vyrazili vstříc našim sprchám, vanám a čistým měkkým postýlkám.

Tak zase příště! Už teď se těšíme!

Kateřina Hálová a Iveta Holcová, YMCA Strmilov, foto: archiv autorek