YMCA v roce 2016

Autor: -jvh- <jvh(at)centrum.cz>, Téma: 04/2015, Vydáno dne: 11. 02. 2016

Co se bude dít v naší YMCA v letošním roce? Co nás čeká? Co plánujeme? Na co se musíme připravit? Nabízíme velmi stručný přehled těch nejdůležitějších událostí...


Samozřejmě tím nejdůležitějším je naše základní činnost – práce především s dětmi a mládeží v jednotlivých kolektivních členech YMCA. Každý z nich přemýšlí, jak zabezpečit stávající činnost – osvědčenou nabídku programů a aktivit, na druhé straně vyhodnocuje co zlepšit, co nabídnout nového, tak aby uspokojili náročné klienty. Byl jsem na jedné takovéto hodnotící a plánovací schůzce minulý týden a je pěkné vidět, že nové nápady se stále rodí a členové mají stále chuť něco podnikat.

Obecně, centrálně a globálně viděno je důležitým prvkem v řízení YMCA existence dlouhodobého Strategického plánu, který není jen na papíře (jak to často bývá), ale je skvělé, že je rozpracováván do každoročních Akčních plánů 2016. Z něj můžeme vyčíst, že nás čeká práce na mnoha frontách v různých oblastech. Pracovní skupina, která se věnuje oblasti Programy, se zaměří především na kvalitu a inovativnost programů, skupina pro oblast Lidé má připraveny aktivity k rozvoji práce se členy, dobrovolníky, zaměstnanci i funkcionáři. V oblasti Financí se chceme věnovat mimo jiné vytváření nástrojů pro zlepšení získávání firemních i individuálních darů či podpoře nových aktivit. Bude se ale také věnovat efektivnímu systému správy našich táborových základen. Oblast PR bude notně posílena, chceme spolupracovat s externí firmou, která by Ymce přinesla nový úhel pohledu na celkovou tvář YMCA. Oblast Organizace má přece jen přízemnější, nicméně velmi důležité priority – dotáhnout přechod zbývajících kolektivních členů z občanských sdružení na spolky a aktualizovat či vytvořit řadu potřebných směrnic pro naši činnost, tak aby byla efektivnější...

Speciálně bych chtěl ještě zmínit tzv. nosná témata, která patří zejména do oblasti PR. Ústřední výbor YMCA v ČR schválil v závěru roku 2015 jako jeden z úkolů Strategického plánu dvě nosná témata. YMCA si je definovala, a chce se na ně zaměřit jednak ve svých aktivitách, ale také v jejich prezentaci na veřejnosti – jsou to: 1. Rodina – podpora a ochrana a 2. Výchova mládeže k odpovědnému občanství a demokracii. YMCA má velmi pestrou nabídku aktivit a proto je někdy těžce uchopitelná. Tato témata mají pomoci široké veřejnosti k tomu, aby byla YMCA více čitelná a představitelná. Více k tomu tématu však až v příštím čísle Proteinu, který se mu bude speciálně věnovat.

Samozřejmě pokračuje intenzívní vzdělávání podle našeho nového Systému vzdělávání YMCA.

I letos proběhne řada kvalitních a příjemných kurzů, které všechny frekventanty vybaví pro efektivnější a radostnější práci:
5.–7. 2. — KSV – Kurz samostatného vedoucího (Praha)
11.–12. 3. — KČV – Kurz člena výboru (Praha)
1.–3. 4. — ŠHVT – Školení hlavních vedoucích táborů (Praha)
4.–6. 11. — KSV (Jindřichův Hradec)
11.–13. 11. — KČČ – Kurz činného člena (Olomouc).

Nemohou chybět ani stálice celoymkařských akcí – Setkání YMCA na Soběšíně a Volejbalový turnaj YMCA v Pardubicích.

Jde opravdu jen o letmý výběr, na další stránce si můžete přečíst příspěvek, který souvisí se zmíněnou oblastí Lidé.

Ano, také oceňování nás v tomto roce čeká. :-)

Přeji Ymce dobrý rok!

Jaroslav V. Hynek, grafika: autor textu, grafika PF: Iva Šípková