Projekt „Ocenění YMCA“

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 04/2015, Vydáno dne: 11. 02. 2016

Na listopadové schůzi ústředního výboru YMCA v ČR byl schválen projekt, díky kterému na letošním Setkání YMCA na Soběšíně proběhne oficiální vyhlášení dobrovolníků roku 2015 a také ocenění dlouhodobých spolupracovníků YMCA, kteří se významnou měrou zasloužili o fungování YMCA v rámci České republiky.


Nominanty pro druhou kategorii bude vybírat komise složená ze členů ÚV YMCA v ČR, generálního sekretáře a předsedy YMCA v ČR.

Nominanty pro první kategorii ovšem může navrhnout kdokoli a každý kolektivní člen YMCA má právo nominovat 0–2 dobrovolníky. Všichni takto nominovaní pak budou na Setkání odměněni. Víte snad zrovna vy, o někom z vaší YMCA, kdo by si takové ocenění zasloužil? Kdybyste měli z vaší YMCA vybrat jednoho nebo dva dobrovolníky pro takové ocenění, kdo by to byl?

Oceňování má v YMCA tradici! :-)
Medaile za sportovní výkony na Masarykově táboře YMCA na Sázavě z roku 1949


Pokud už máte svůj tip, neváhejte ho sdělit odpovědné osobě ve vaší YMCA. Bude mít k dispozici jednoduchý nominační list, který stačí vyplnit a poslat zpět na ústředí YMCA v ČR.

A pak už se můžete jenom těšit na Setkání YMCA na Soběšíně, kde třeba právě váš nominovaný bude oceněn.

Kristina Ambrožová, foto: J. V. Hynek