Leadership Academy YMCA Europe – 1. část

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 02/2017, Vydáno dne: 13. 06. 2017

V letošním roce se společně s Týnou Líčkovou (YMCA T. S.) účastním 3 týdenního mezinárodnímu kurzu Leadership Academy, pořádaného YMCA Europe. Kurz je zaměřen na školení potenciálních členů výboru, vedoucích v lokálních YMCA a mezinárodní spolupráci. Skládá se ze tří částí. První část se konala na konci března 2017 v nádherném českém městě Litomyšl. Leadership Academy se účastnilo 30 mladých vedoucích z různých koutů Evropy.


První večer byl pouze příjezdový, takže jsme se spíše seznamovali s novými lidmi z různých států Evropy – Německa, Běloruska, Gruzie, Anglie, Arménie, Portugalska, Řecka…. Navzájem jsme se dozvěděli, co každý dělá ve své YMCA i jaké jsou jeho osobní zájmy. Druhý den ráno, po vydatné snídani začal první bod programu – Leadership v nevládních organizacích. Leadership neboli vedení – jak správně vést ostatní, jak být dobrým, demokratickým a inspirativním vedoucím pro ostatní. Na všechny tyto otázky jsme postupně společně nacházeli odpovědi. Představili jsme si různé typy vedoucích, popsali je, jak by měl vypadat jejich charakter. Snažili jsme se najít toho nejvhodnějšího a nejefektivnější vůdce, abychom i my sami mohli převzít roli vůdců v našich organizacích. Třetí den byl zaměřený na lidská práva a na přístupu založeném na lidských právech nejen v nevládních organizacích. Celý den byl pod vedením expertky pro lidská práva Magdaleny Gawronské.

Z jejích přednášek si já osobně odnáším mnoho. Obohatili mě a posunuly vpřed. Nejednalo se totiž čistě jen o teorii, ale i o praktická cvičení, ve kterých jsme si mohli názorně ukázat, jaké jsou doopravdy rozdíly v lidských právech v různých zemích světa.

Naučili jsme se, jak uplatňovat lidská práva v naší každodenní práci, porozumění potřebám zranitelnějších skupin a v neposlední řadě, na které mezinárodní organizace se lze obrátit v případě potřeby. Tento den jsme zakončili večerním programem – TED talks. Ted talks – krátké, motivační a inspirativní sdílení našich osobních zkušeností, zájmů, prožitků a nápadů. Nikdy předtím jsem se TED talks neúčastnila. Byla jsem však velmi mile překvapena. Dobrovolníci z našich řad účastníků mluvili o svých vybraných, občas dosti rozličných tématech.

Nejvíce mě oslovili témata věnovaná odhodlání ubytovat uprchlické syrské rodiny ve vlastním domě, dobrovolnictví po celém světě, práce s lidmi na okraji společnosti v Kosovu, paragliding v Makedonii či statistika kolik kilo brambor sní jeden obyvatel Běloruska za rok a související recepty, jak uvařit brambory 100 krát jinak. Náš kurz ubíhal velmi rychle, takže jsme se pomalu, ale jistě, přesunuli do jeho druhé poloviny.

Čtvrtý den byl věnován poslední části – demokratickému řízení a zejména roli mladého člena ve vedení v nevládní organizaci. Uvažovali jsme o struktuře organizace, efektivitě a dodržování přístupů při řízení. Toto téma jsme si procvičili na praktických cvičeních – jako bylo imaginární ztroskotání na pustém ostrově a s tím související přežití. Bylo potřeba si zvolit vůdce, rozdělit si další role vymyslet plán na přežití pro budoucích neuvěřitelných 20 let. Vše bylo na bázi spolupráce ve skupinách.

Naším dalším úkolem bylo poté si zkusit sestavit již reálnější verzi vlastního (podle nás nejefektivnějšího) vedení pro nevládní organizaci a obhájit ho před ostatními. Obě tyto cvičení byly inspirativní a bylo velmi zajímavé pozorovat rozdílné názory na toto téma nejen mezi skupinami, ale i mezi jednotlivými národy.

Odpoledne jsme se vydali všichni společně na komentovanou prohlídku města Litomyšl. Po ní následoval rozchod a my s ostatními účastníky jsme zamířili ochutnat do restaurace tradiční české pochoutky. Večer se nesl v duchu poznávání našich kultur. Každý přivezl nějaké typické pochoutky ze své země a naučili jsme se i tradiční tance. S ostatními jsme se shodli, že nám nejvíce chutnaly klobásky z Rumunska, víno z Gruzie a pálenka z Moldávie a Polska. Nejzábavnější byl tradiční tanec z Řecka. Jedná se o kruhový tanec, kdy se všichni drží za ramena, tancují dokola a zpívají. Večer jsme si všichni moc užili a poznali tak i více ostatní s jejich kulturou.

Předposlední den jsme se opět věnovali stejnému tématu jako den předchozí. Odpoledne jsme měli volno a navečer jsme se odebrali do místní vyhlášené restaurace, kde jsme zakončili naši první část Leadership Academy. Ochutnali jsme tradiční české jídlo a celý večer jsme se dobře bavili. Byl to opravdu moc příjemný večer. Poslední den ráno jsme se již po snídani každý odebrali každý svojí cestou do svých vlastí.

Byl to naprosto úžasný týden, plný zážitků, nových přátelství a kontaktů. S ostatními účastníky jsme vytvořili skvělou partu mladých lidí z celé Evropy. Volný čas jsme trávili hraním deskových her nebo jen tak povídáním a debatováním o naší práci v YMCA. Celý systém vzdělávání a přednášek byl velmi dobře zpracovaný, takže si každý odvezl spoustu nových zkušeností, zážitků i znalostí. Už se moc těším na další setkání, které se uskuteční v červnu 2017 v Moldávii.

Děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě, realizaci a organizaci tohoto kurzu, ale i těm, kteří se ho zúčastnili a aktivně se podíleli na vytváření příjemné atmosféry kurzu.

Terezie Barančicová, YMCA T. S., foto: archiv autorky textu