Tvůj hlas

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 03/2017, Vydáno dne: 06. 10. 2017

Milí ymkaři, přátelé a příznivci!

Není nám jedno, co se děje v naší zemi. Není nám jedno, co se děje v naší společnosti. Není nám jedno, kam jako společnost směřujeme. Každý máme svůj hlas, všichni spolu rozhodujeme. Rozhodujeme o světě kolem sebe. TVŮJ HLAS je důležitý!


Není nutné připomínat, že YMCA (Křesťanské sdružení mladých lidí) vždy měla a stále má ve „své DNA“ příslušnost ke svobodě a demokratickým principům řízení společnosti. Její historie a tradice po vzniku samostatné Československé republiky o tom svědčí více než dostatečně. Dnes chceme být v čele těch, kteří jsou si vědomi své odpovědnosti za vlast, svobodu a demokratické uspořádání v naší zemi, kterým se těšíme z hlediska novodobé československé a české historie dlouhých 28 let.

TVŮJ HLAS má svoji váhu a význam. S nadcházejícími volbami více a více. Vyzýváme vás, abyste jej pozdvihli ve jménu demokracie a svobody a pečlivě zvážili, kdo má reprezentovat zájmy nás, občanů, v budoucím období. provolání YMCA v České republice k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a volbám prezidenta republiky Jsme lidé různých názorů, a to se samozřejmě odráží i v našich preferencích. Ale jedna věc nám musí být společná. Splníme svoji občanskou povinnost tím, že z nabízených kandidátních listin vybereme tu, která poskytuje dostatečnou záruku, že demokracie a svoboda zůstane v naší vlasti zachována a bude se rozvíjet výhradně v zájmu občanů.

Z prezidentských kandidátů zvolíme takového, který bude důstojně reprezentovat naši zemi a bude hoden být pokračovatelem těch nejlepších tradic prezidentství, zejména prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka, jemuž česká YMCA i naše země vděčí za mnohé.

Mluvte proto před volbami s lidmi ve svém okolí. Pokud někdo váhá k volbám vůbec jít, připomeňte mu význam jeho hlasu ve prospěch demokracie a svobody. Bude-li třeba, pomozte mu zorientovat se a vysvětlete i samotný postup demokratického hlasování. Čím více hlasů pro demokracii a svobodu, tím více prostoru pro svobodný a plnohodnotný život občanů naší země!

Protože i TVŮJ HLAS rozhoduje!

účastníci Valného shromáždění YMCA v ČR, Praha 16. září 2017, foto: J. Bergerová