Hnutí či instituce?

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 03/2017, Vydáno dne: 06. 10. 2017

Předním úkolem Ymky je sdružovat mladé lidi a šířit mezi nimi zásady Ježíšovy. Je tedy YMCA ve své podstatě hnutím.

Snad si ani dost dobře neuvědomujeme, že v chaosu dnešní doby má YMCA zvláštní povinnost zdůrazňovat před veřejností své poslání. Nikdy ještě nebyla YMCA v Československu postavena před rozhodnutí, aby se přihlásila plně k svému programu. César usiluje o nadvládu nad střední Evropou. Bude pánem Evropy César nebo Ježíš?


Jádrem každého sdružení YMCA jsou jeho řádní (činní) členové. Kde není tohoto jádra, YMCA hyne jako hnutí a stává se pouhou institucí. A dokud tito řádní členové nepůsobí svým vlivem stále na širší a širší okruh lidí, YMCA není hnutím, nýbrž jen statickou organisací.

Ústřední otázkou je proto, jak vybudovat silné a zdravé a svého účelu si vědomé řádné členstvo a jak rozšiřovat vliv těchto členů na ostatní členy Ymky i na veřejnost. Mladým lidem imponuje organisace, která o něco usiluje a která od svých členů vyžaduje určitou službu a oběť.

YMCA je křesťanské hnutí a tato skutečnost se musí nějak projevit v životě členstva. Vedoucí činitelé Ymky jsou přesvědčeni, že násilí, útisk, nesvoboda, nenávist a rasové předsudky nemohou v žádném národě natrvalo zvítězit. Lidstvo se bude opět a znovu vracet k hodnotám, sice již dávno známým, ale pořád platným. Na tyto trvalé a pravé hodnoty života ukazuje poselství Ježíšovo. Svět a lidstvo může jedině stavět na respektu k lidské osobnosti, na spravedlnosti, na úplné lásce k bližnímu, bratrství všech lidí, na spolupráci a vzájemné důvěře.

Řádný člen Ymky jako nositel ideje našeho hnutí má si uvědomit tu skutečnost, že svým vstupem do místní Ymky vstupuje zároveň do velikého světového souručenství a bratrství. Poslední světová konference Ymky klade znovu důraz na členský slib ve smyslu náboženském. Na této konferenci bylo zjištěno, že téměř po dvě desetiletí je počet členstva Ymky statický a zůstává-li hnutí statické – není hnutím. V celém světě je dnes 1.761.000 členů Ymky. Světová konference v Mysore v Indii v r. 1937 doporučuje, aby YMCA po celém světě získala do roku 1944, t. j. do stého výročí založení Ymky 1 milion nových členů. Přes polovinu nově získaných členů má býti mladších 25 let. Získati nové členy je jedna z důležitějších složek činnosti Ymky. Každý sekretář Ymky a člen výboru by měl pečlivě uvažovat, jak získat a vřadit do Ymky nejlepší typy mladých mužů a hochů. Nové členy nezískáme tím, že na ně budeme čekat, až k nám přijdou do budovy.

Budova se svými klubovnami, svobodárnou, jídelnou, tělocvičnou, plovárnou, je institucí a dává mladým lidem příležitost trávit volnou chvíli příjemně a užitečně. Zde se může činnost Ymky stát pouze institucí, nebudeme-li ustavičně pamětlivi toho, že YMCA je ve své podstatě hnutí. Růst v jakosti i počtu členstva – vnitřního i vnějšího kruhu – na sebe vzájemně nerozlučně působí. Mnoho se v Ymce mluví o výchově vůdců. To je správné, ale nesmí se zapomínat také na výchovu tak zvaného řadového členstva. Náš program musí býti takový, aby naší členové poznali, že oni tvoří Ymku.

Článek je podepsán iniciálami J. A., což byl tehdejší ředitel pražské YMCA J. Appel. Připravil J. V. Hynek, foto: Archiv YMCA, Atletické závody YMCA v Olomouci, asi kolem roku 1922, druhý zleva – Joe First.