Demokracie a YMCA

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 04/2017, Vydáno dne: 11. 12. 2017

Vzhledem k aktuálnímu společenskému dění v naší republice, tedy mezi volbami do parlamentu a volbami prezidentskými, není na škodu připomenout si význam YMCA v oblasti demokracie, této významné hodnoty, kterou bezesporu je.


YMCA pracovala na našem území již za Rakouska-Uherska, ale o její oficiální založení v nově se rodící Československé republice se zasadil T. G. Masaryk. Setkal se s ní v Rusku, kde její činnost zakusil v legiích a uvědomil si, že nestačí založit demokratickou republiku, ale především naučit občany demokraticky myslet. V tom viděl možný přínos Ymky. Ta v meziválečném období skutečně brala výchovu k demokracii velmi vážně a právě prezident Masaryk byl pro tehdejší členy YMCA obrovským vzorem.

V této tradici pokračujeme i dnes, například kampaní Tvůj hlas...

Jaroslav V. Hynek


TVŮJ HLAS prezidentský

Začátkem října YMCA odstartovala kampaň „Tvůj hlas“, která má za cíl motivovat mladé lidi k účasti ve volbách. Před parlamentními volbami měla formu krátkých apelačních videospotů, ve kterých ymkařské osobnosti vysvětlovaly, proč a jak volit – a samotného webu www. tvuj-hlas.cz. Součástí kampaně bylo i prohlášení YMCA k nadcházejícím volbám přijaté účastníky Valného shromáždění YMCA v ČR v září 2017.

Parlamentními volbami ale Tvůj hlas nekončí.
Již teď chystáme další aktivity směrem k lednovým prezidentským volbám. Vyzýváme všechny ymkaře, aby šli nejenom volit, ale posílali i svá vlastní videa pojatá jako „vzkaz pro budoucího prezidenta“. Ta budeme zveřejňovat na aktualizovaném webu www.tvuj-hlas.cz a rovněž na sociálních sítích.

A jak by měl takový vzkaz vypadat?
Mělo by to být zamyšlení nad tím, koho volíme, nad hodnotami demokracie, lidskými vzory a důstojnou reprezentací – i ve spojení s historickým zakotvením české Ymky. Nemělo by padnout žádné konkrétní jméno kandidáta ani politické strany, spíše obecná doporučení - jaké hodnoty, vlastnosti či postoje by měl budoucí prezident zastávat.

Společnou otázkou všech videovzkazů bude „Co bys vzkázal budoucímu prezidentovi?“ A odpověď může být formulovaná buď osobně – např. „Pane prezidente, věřím, že budete...“ nebo obecně „Prezidentem by měl být člověk, který...“ nebo „Právo volit prezidenta/Demokracie je..., já budu volit takového kandidáta, který....“ Video by mělo být ideálně do 20 sekund dlouhé, stačí natočené na telefon, na šířku. Posílejte nám své vzkazy – přímo nebo přes úschovnu na julie.bergerova@ymca. cz. První videa najdete již brzy na www.tvuj-hlas.cz.

Julie Bergerová, koordinátor PR YMCA v ČR