Olomouc po šesté!

Autor: -agr- <(at)>, Téma: 04/2017, Vydáno dne: 11. 12. 2017

Chceš poznat nové lidi? Chceš se dozvědět více o Ymce? Chceš se dozvědět více sám o sobě? Tak určitě neváhej a přijeď na Kurz činného člena YMCA!


Po sedmé jsme letos vyhlašovali Kurz činného člena YMCA, po šesté se konal v Olomouci. Letošní kurz byl výjimečný tím, že byl plně obsazen měsíc před termínem kurzu! Hlásili se účastníci z YMCA T. S., YMCA Klatovy, budoucí Ymky Plzeň, Ymky Jindřichův Hradec a Ymky Brno. A už jsme všichni tady! Čeká nás společný víkend a 22 hodin přednášek a aktivit. Úvodní část patří Marice Loskotové. Ta směrovala účastníky, aby přemýšleli o sobě a o tom, jak na sobě mohou dál pracovat. Zároveň se všichni seznámili při společných diskuzích a aktivitách – Jaká byla moje cesta do Ymky? Jaké je to být dobrovolníkem v Ymce? Velkým oříškem byla aktivita, při níž jsme se dvě skupiny společně domluvily na splnění zadání tím, že se budeme přenášet na rukou!

V sobotu ráno na Mariku navázal Vojta Hynek s přednáškou o duchovním rozvoji osobnosti. S Kačkou Šimkovou jsme se ještě jednou vrátili k vlastní cestě k YMCA a pak už se Vojta Hynek vrhá na Ymku přímo – aktivity YMCA a poslání v dokumentech. Den nám pěkně utíká, ale je na čase hýbnout kostrou!

Tentokrát musíme zvládnout hru MP3 Experiment i bez Čestmíra Tichého. Podaří se vše podle plánu? Skupina plní instrukce podle nahrávky v MP3 přehrávači a jenom vítr nám v jedné části zdržuje přípravu rekvizit pro hru – předávání zapálených svíček. Ale nakonec se vše daří, nikdo se neztratil a skupina se těší na společnou večeři. Vzpomínáme, jaká byla před rokem velká zima! Letos máme příjemné počasí.

Zbytek dne už patří Petru Chlápkovi a jeho přednášce Kořeny poslání YMCA. Pokud si většina přítomných myslela, že o Ymce už ví docela dost, zjistili, že je to pouze zlomek. Chlopin by o Ymce a společnosti, ve které vznikla, dokázal mluvit až do půlnoci a ještě dál, ale to už šli všichni na kutě.

Po nedělní snídani jsme se všichni začali pečlivě připravovat na společné bohoslužby podle instrukcí Petra Chlápka. Byly připraveny texty písní, upraven stůl, vytvořen kříž a každý jsme přinesli něco svého, co vyjadřuje každého z nás. A po bohoslužbě už přišlo na řadu hodnocení.
Co mi kurz dal? Co jsem si z kurzu vzal/a?
Naději – nové zapálení do YMCA práce – modlitba má v YMCA práci důležitou roli – hrdost na to, kam patřím a čeho jsem součástí a touhu pokračovat ve stopách Ježíše a zakladatelů YMCA a sloužit ve svém okolí – rozšíření obzorů, co vše YMCA dělá a dělala – poznání sama sebe a posunutí se ve víře - ujasnění si poslání YMCA a také touha reprezentovat toho rytíře – povzbuzení, setkání s úžasnými lidmi – pěkně jsem si utřídil hodnoty a poslání YMCA – možnost inspirovat se nalézt cestu k Bohu

Vyhodnocení – a jak to viděli účastníci?
(známkování jako ve škole)
- Moodle – 1,5
- Osobnostní rozvoj – 1,3
- Duchovní rozvoj – 1,2
- Poslání YMCA – 1,2
- MP3 experiment – 1,1
- Kořeny poslání YMCA – 1
- Bohoslužba – 1
- Jídlo – restaurace – 1,1
- Občerstvení – 1,1
- Zázemí – 1

A pak už jsme věděli, že brzy začne doba loučení. Předtím ale přišel na řadu test a jeho vyhodnocení, předávání certifikátů, společné závěrečné foto, procházka do města na oběd, balení. Balení a loučení. Šťastnou cestu domů! Domů i zpět do našich Ymek!

Andrea Gröschlová, sekretář pro vzdělávání YMCA

_____________________________
Pozvánka na Kurz činného člena YMCA 2018
...z pera účastníků v roce 2017:

Kurz činného člena YMCA
proběhne 9.–11. listopadu 2018
Nebuď srab a zkus to!
Pozor: Riziko velkých změn!
Poznáš, co vše YMCA znamená, může znamenat, a jak k tomu můžeš přispět ty. Nebudeš litovat! Zažiješ pocit hrdosti a chuť se měnit k lepšímu!
______________________________