YMCA Plzeň

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 04/2017, Vydáno dne: 11. 12. 2017

Představujeme nového kolektivního člena


Motto: „Buďte silní a v srdci stateční, všichni, jichž nadějí je Hospodin!“ (Žalm 31:25)

YMCA Plzeň se oddělila po své tříleté činnosti pod YMCA Děčín a v září tohoto roku vznikla jako nový kolektivní člen YMCA ČR.


Ve svých aktivitách se zaměřuje převážně na práci s dětmi. Během školního roku mohou děti různých věkových skupin navštěvovat pravidelné kroužky angličtiny, výtvarný kroužek či kroužek flétny. Pro dospělé zde existuje možnost vzdělávat se anglickému jazyku jak ve skupině tak i jednotlivě.

Každé letní prázdniny pořádáme několik příměstských táborů pro děti – jeden z nich je vždy zaměřený na výuku anglického jazyka s rodilými mluvčími, dále jsme měli tábory farmářský, princeznovský, detektivní, dobrodružný… Jsme rádi, že se tábory těší velké oblibě dětí i rodičů.

Před Vánoci se YMCA Plzeň věnuje nácviku vánočního představení Živý Betlém, které pak děti hrají v několika okolních vesnicích. Přestože je z 30 malých herců většina dětí z nevěřících rodin, díky Živému Betlému se dozvídají děti, jejich rodiče a v neposlední řadě několik stovek diváků o Božím poselství v našem Pánu Ježíši Kristu. Mezi další aktivity YMCA Plzeň patří rozvíjející se mateřské centrum v Plzni a zakládající se boxerský klub ve Šťáhlavicích.

Jednotlivé aktivity vznikly a probíhají díky mnoha dobrovolníkům, kteří se své činnosti věnují ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu, za což náleží všem velké uznání. Financování aktivit jde z grantů MŠMT, ze zdrojů YMCA v ČR a drobných darů našich členů, či příznivců. Akce jsou z hlavní části kryté z účastnických poplatků.

Gabriela Soukupová, předsedkyně YMCA Plzeň, foto: archiv autorky textu