YMCA v roce 2019

Autor: -jvh- <jvh(at)centrum.cz>, Téma: 01/2019, Vydáno dne: 20. 03. 2019

Rok 2019 bude především ve znamení příprav a poté vlastních oslav 175. výročí založení YMCA. Na druhou stranu bude také všedním rokem, nabízejícím řadu nevšedních aktivit pro děti a mládež. Bude také časem, hledání nových cest a způsobů, jak předávat hodnoty YMCA společnosti, ve které žijeme.


Žádná jiná organizace dětí a mládeže vás nemůže pozvat na oslavu 175. narozenin, YMCA je prostě nejstarší! A tak to řádně oslavíme. Připravuje se celosvětová oslava přímo v místě vzniku YMCA – tedy v Londýně, to bude ale až v srpnu. U nás si toto výročí připomeneme 2x. Jednak v květnu na tradiční akci Setkání YMCA na Masarykově táboře YMCA na Sázavě a pak v červnu (YMCA byla založena 6. června) na řadě akcí po celé republice, které budou organizovat místní Ymky, zcela individuálním způsobem.

V tomto roce také dokončíme projekt, který děláme s YMCA na Slovensku zaměřený na několik oblastí rozvoje naší práce. Zkonstruovali jsme díky němu KSY – Kurz sekretáře YMCA, který má za sebou již první absolventy. Po jeho vyhodnocení možná dojde ještě k nějakým úpravám v obsahu či rozsahu, ale v základě je připraven pro další nadšence, kteří se chtějí vrhnout do náročné pozice sekretáře. Velkým přínosem je právě mezinárodní rozměr kurzu, kdy se můžeme vzájemně obohatit o jiné pohledy a přístupy na naši práci, přestože nás váže společné historické ymkařské dědictví a lokální blízkost.

Další součástí tohoto společného projektu je zcela nový koncept tzv. Strážce majáku – pevného bodu v místní Ymce, člověka, který dokáže pomoci s orientací v problémech a podpořit pracovníky, kteří jsou namočeni v řízení svých ymkařských lodiček. V letošním roce se pokusíme na dvou víkendových setkáních a další práci v mezičase, připravit první absolventy pro tuto novou roli.

Rok 2019 bude také časem, kdy budeme pracovat na novém strategickém plánu YMCA na další období, tedy roky 2021–2025. Chceme tedy přemýšlet o budoucnosti, o změnách, které chceme řízeně udělat, aby naše organizace plnila své poslání i po 175 letech své existence pružně, mladistvě, aktuálně… Záměrem je ještě více prohloubit propojení strategických plánů kolektivních členů YMCA, Paláce YMCA a centrálního strategického plánu YMCA v ČR jako celku a tím ještě více využít synergických efektů, které tato spolupráce nabízí. Už v dubnu na SeZamu (Setkání zaměstnanců) se budeme tímto konceptem více zabývat (samozřejmě kromě jiného), tak abychom si ujasnili jak vše nastavit tak, aby to kýžený efekt opravdu přineslo. Tímto jste srdečně zváni do Olomouce, mimo jiné se můžete těšit opět na účastníky z bratrské YMCA na Slovensku.

Věřím, že řadě dalších zajímavých aktivit se všichni budeme dozvídat v průběhu roku, třeba právě na stránkách Proteinu.

Vždyť to hlavní se ale vždy děje v terénu. Každá místní YMCA nabízí nejrůznější aktivity, kde v interakci nadšených vedoucích a dětí či mladých lidí, vzniká vždy něco nového, nová dobrodružství, přátelství, zážitky, zkušenosti, dovednosti a to na obou stranách. Jak se říkalo v Ymce už za první republiky – vždyť YMCA, to je především příležitost, tak chci věřit, že i v roce 2019 ji dokážeme chytit za pačesy a přetavit v něco, co obohatí život těch, kteří něco pro druhé připravují, i těch, které chceme obdarovat. Všichni tak mohou být obohacenější… tedy o Boha cennější.

J. V. Hynek, foto: archiv YMCA