Hodnoty YMCA

Autor: -jvh- <jvh(at)centrum.cz>, Téma: 02/2020, Vydáno dne: 17. 06. 2020

Jistě jste se setkali s mottem: YMCA – cesta k hodnotám. Na hodnotách stojí celá práce Ymky, její výchovně vzdělávací program. Určitě také znáte web hodnoty.ymca.cz, přesto je to téma stále živé, na kterém se pracuje. Právě probíhá velký výzkum o hodnotách mládeže. Protein nechce zůstat pozadu.


Pokud se podíváte na stranu 31, najdete tam anketu, která se týká tohoto tématu (ale je tam, aby byla hezky barevná). Respondenti našeho nereprezentativního výzkumu mají podle něj za to, že nejvíce ovlivňuje chování a jednání člověka právě to, jaké vyznává osobní hodnoty. YMCA pracuje s hodnotami od počátku své existence. V různých dobách a na různých místech více či méně explicitně, ale určitě ano. Ve srovnání s ostatními organizacemi se zdá, že u nás a v současné době pracuje YMCA s hodnotami nejvíce vědomě a konkrétně. Máme definovanou sadu hodnot, které se prostřednictvím našich programů a aktivit, ale i běžných činností, snažíme nabízet všem, kdo se s Ymkou dostanou do kontaktu – dětem, vedoucím, rodičům, partnerům, subdodavatelům. Nabízet ke konfrontaci – jak já se postavím k té či oné hodnotě – a právě to utváří osobnost, charakter, postoje...

Jsou to hodnoty rozdělené do 4 oblastí – Ducha, duše, těla a světa, tak jak naznačuje grafika ve tvaru trojúhelníka. Jeho velikost je volena záměrně tak malá, aby jednotlivé základní hodnoty nebyly k přečtení (kdo je přečte, vyhrává automaticky přezdívku Sokol), protože se právě pracuje na jejich revizi, tak aby byl celý systém práce s hodnotami v Ymce komfortnější a přehlednější, až poté tento trojúhelník zveřejníme v plně čitelném stavu a budeme s ním dále pracovat.

Momentálně probíhá také velký reprezentativní mezinárodní Výzkum hodnot mládeže, kterého se YMCA také účastní. Zapojeny jsou také jiné organizace dětí a mládeže z České republiky a Slovenska. Mimo ně průzkum probíhá také v neorganizované veřejnosti, aby bylo s čím srovnávat. Dotazník byl rozeslán náhodně vybraným 500 členům YMCA od 15 do 29 let, jsme velmi zvědaví, kolik z nich ho vyplní – byla vyhlášena i tipovací soutěž, zjistěte, jestli vaše YMCA tip poslala, pokud ne, domluvte se a zašlete mi – nejpřesnější tip bude oceněn.

Během následujících měsíců budou výsledky tohoto výzkumu zpracovány a na výsledky se moc těšíme. Nejen, že se dozvíme meritum věci – tedy které hodnoty považují mladí lidé za důležité, ale zajímavé bude i srovnání mezi organizacemi a také srovnání organizovaných respondentů s těmi neorganizovanými. A to stále není všechno, k čemu nám tento výzkum poslouží. Chceme jeho výsledky také zahrnout do přemýšlení o zmíněné revizi hodnot, se kterými pracujeme v Ymce. Ne, že bychom je přizpůsobovali tomu, co vyjde, ale možná na základě získaných dat jen některé věci přeformulovali, tak aby byli současným mladým lidem srozumitelnější, či právě naopak se zaměřili na ty opomíjené.

Možná, že jste si všimli, že se v médiích často hovoří o pojmu „křesťanské hodnoty“ – ohání se jimi kde jaký politik. Schválně se pokuste na internetu vyhledat, co to je? Jestli existuje nějaký jejich seriózní seznam. Kdo mi je pošle, získá 100 bodů. :-) Také to je jedna z otázek, na kterou respondenti (ne všichni) budou odpovídat.

Pokud by vás práce s hodnotami zajímala, ozvěte se mi, můžete se podílet na tom, jak připravit inspirativní materiály pro vedoucí, kteří je pak využijí v práci s dětmi a mládeží.

Vtip na závěr – když se zmiňovaný výzkum připravoval, výzkumníci identifikovali přes 250 hodnot!

J. V. Hynek, foto: YMCA Živá rodina, grafika: autor textu