Velké plány YMCA

Autor: -jvh- <jvh(at)centrum.cz>, Téma: 03/2020, Vydáno dne: 05. 10. 2020

Kdo zná Ymku, tak ví, že její činnost není postavena na náhodných impulzech. Všechny náhodné impulzy vítáme, ale podrobujeme je kritické úvaze, které posléze vnášíme do dlouhodobých a krátkodobých plánů, abychom soustředili lidské, finanční a jiné kapacity na to, aby mohly být úspěšně realizovány...


V technické řeči se tomu říká strategické plánování. V Ymce má velkou tradici, už 100 naše YMCA, a to díky americkým sekretářům, kteří tu pomáhali s jejím rozvojem, přemýšlí o svém rozvoji právě tímto způsobem. Pokud se podíváte na protější stránku, tak vidíte jednu z kreseb, která vznikla jako nástin toho jak si představujeme Ymku za 5 let. Po všech předchozích analýzách – SWOT a PEST a vyhodnocení předchozího strategického plánu, zohlednění výsledků hodnocení kvality CAF a MiniCAF a Hodnocení hlavního procesu a zpracování 113 námětů na Cíle rozvoje od kolektivních členů YMCA a získání podnětů ze Strategického plánu Paláce YMCA jsme došli v Komisi pro rozvoj (KoPR) k formulování Vize a cílů Strategického plánu YMCA v ČR 2021–2025. Ten schválilo zářijové Valné shromáždění YMCA v ČR.

VIZE 2025:
YMCA v ČR je hrdá na svou historii a navazuje na to nejlepší, co v YMCA vzniklo. Má dostatek kvalifikovaných, aktivních a s posláním identifikovaných zaměstnanců a dobrovolníků. Je jednotným společenstvím vytvářejícím pestrou škálu konkurenceschopných a atraktivních programů. Aktivně usiluje o finanční stabilitu a efektivitu svých zdrojů. Přináší do společnosti inspirativním a srozumitelným způsobem křesťanské hodnoty. Je známější.

Je to ambiciózní jako vždy, ale protože máme se strategickým plánováním zkušenosti, umíme na něj vyčlenit časové, personální i finanční kapacity, pak se nemusíme bát, že bychom ho alespoň z velké části nenaplnili. V minulých letech se to dařilo, tak proč ne v nadcházejícím období...

V tuto chvíli jsme ve stádiu, kdy KoPR připravil úkoly k jednotlivým cílům, vybíráme ty, které budeme realizovat v roce 2021, a z toho nám vznikne akční plán pro příští rok. V listopadu se bude schvalovat. Zkrátka vše běží jak má a jak jsme zvyklí.

To, co je však nezbytné, je zapojení nás všech, kteří budeme realizovat jeho plnění. Jednak na centrální úrovni – takže pokud vás taková práce těší, ozvěte se, můžete se zapojit. Každý kolektivní člen YMCA má ale také své úkoly ve svých strategických plánech a i tam je třeba vše posunovat, aby se synergický efekt opatření – na centrální i místní úrovni mohl promítnout do zlepšení fungování naší organizace – tedy i na místní úrovni budete jistě vítání při realizaci úkolů, které mají vaši Ymku pomoci ještě zlepšit. Je to práce, ale právě systémovou, týmovou a smysluplnou prací se nejvíc člověk naučí. To využijete nejen v pracovním, ale i soukromém životě, je to příležitost získat nové dovednosti... takže i prací na strategickém plánování a jeho realizaci můžeme plnit naše základní poslání – přispět k harmonickému rozvoji naší osobnosti, všechno se počítá.

Práce na strategickém plánu – v jakékoli jeho fázi – je nejen důležitá, ale i zajímavá, smysluplná.. a také radostná, protože člověk vidí ovoce své práce, které se promítá do praxe, neváhejte se tedy přidat!

J. V. Hynek, kresby: Sára Dzvoniková, grafika: autor textu