CAFování v YMCA

Autor: -jvh- <jvh(at)centrum.cz>, Téma: 03/2020, Vydáno dne: 05. 10. 2020

YMCA v České republice dlouhodobě usiluje o zvyšování kvality všech služeb, které nabízí. Využívá k tomu řadu nástrojů – pečlivý výběr vedoucích a ostatních pracovníků, jejich vzdělávání, evaluaci programů a dalších činností, a to různou formou.


Jedním ze systémových nástrojů pro hodnocení kvality organizace je CAF (Common Assessment Framework – Společný hodnotící rámec), který se zaměřuje na hodnocení kvality řídících a podpůrných procesů organizace. Hodnocení opakujeme každé 3 roky. Cílem této zprávy je shrnout výsledky, které budou sloužit Komisi pro rozvoj k hledání opatření, která mohou zlepšit kvalitu fungování organizace.

V červenci 2020 se sešel sedmičlenný CAF tým (skupina hodnotitelů – 4 pracovníci ústředí a 3 zástupci kolektivních členů, kteří reprezentovali malého, středního a velkého KČ YMCA). Nástroj CAF obsahuje 212 otázek rozdělených do 9 oblastí.

Vše ostatní říká graf – jak vidíme, celkově YMCA v České republice dosáhla hodnocení 86 bodů, což lze nazvat velkým pokrokem a úspěchem. Je to zásluhou především Komise pro rozvoj, která táhne plnění Strategického plánu, který zahrnuje také opatření přijatá na základě výsledků CAFu z roku 2014 a 2017. Díky tomu, že jsme se na klíčové oblasti s nejmenším počtem bodů zaměřili – tak právě u nich vidíme největší posun (oblast 6. Klienti – výsledky: o 18 bodů, oblast 7. Pracovníci – výsledky: o 34 bodů). Nejde tedy o náhodu, ale o výsledek cílené práce, i když nutno přiznat, že částečně je v oblasti 7 způsoben i rozdílným přístupem k hodnocení u letošního CAF týmu, který hodnocení některých otázek provedl jinou optikou, více respektoval adekvátní potřeby naší organizace před upjatým formalistickým plněním daných procesů.

Přesto zůstává oblast 7. Pracovníci – výsledky nejslabší částí naší organizace, ale jako velký klad můžeme hodnotit srovnání hodnocení mezi všemi kategoriemi (žádná už není v hlubokém propadu jako v roce 2014 či 2017, kde měla např. kategorie 7 pouze 17 či 46 bodů. De facto jsou všechny nad 80 body, což je velmi pozitivní. Na nejhůře hodnocené oblasti se zaměříme v dalším období. Jaké úrovně jsme dosáhli podle panelů hodnocení v jednotlivých oblastech lze vidět jednoduchým srovnáním v uvedeném grafu.

J. V. Hynek, graf: autor textu