Co zajímavého a inspirativního dělá dnes YMCA v Mongolsku?

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 01/2021, Vydáno dne: 15. 04. 2021

Okénko ze zahraničí
Zajímalo vás někdy, co se děje u Ymek v zahraničí? Jaké aktivity pořádají, a jak se jim právě teď žije? Pojďme dnes společně nahlédnout do jedné z těch od nás vzdálenějších, do Ymky v Mongolsku. Možná vás podobně jako mě překvapí, kolik toho s tamní Ymkou máme společného, a jaké všechny zajímavé programy tamní dobrovolníci organizují.


Jedním z hlavních cílů mongolské Ymky je inspirovat a podpořit tamní mladé v jejich osobním rozvoji, rozvoji jejich důležitých životních hodnot a v jejich touze pozitivně ovlivňovat své okolí. Celá Ymka pak staví na křesťanských základech, které nezapomíná upevňovat její vedení. Svým rozměrem je Ymka spíš menší, i když má přes 900 členů, tak ji vede pouze jeden výbor a aktivity pořádá 52 aktivních dobrovolníků. Je totiž jednou z těch nejmladších, funguje teprve od roku 2013. Těžištěm jejích aktivit je podobně jako u nás v ČR organizace volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti, mladé, i celou širou veřejnost.

Velice zajímavé je, že si tato mladá Ymky vybudovala vlastní YMCA kavárnu, která zároveň slouží i jako komunitní centrum. Jednak je pro Ymku kavárna zdrojem příjmů, jednak je zázemím pro řadu místních ymkařských aktivit, a jednak je místem, kam se ráda chodí setkávat spousta lidí z celého okolí. V prostorách této kavárny se pravidelně konají aktivity pro mladé, zajímavé programy, jednorázové akce, kroužky, kluby, a to vše v rámci vzdělávacího centra. Některé aktivity jsou pro veřejnost zdarma, pravidelné aktivity jsou pak s přiměřeným a pro mládež dosažitelným účastnickým poplatkem. Oblíbenou aktivitou je třeba sobotní večerní anglická konverzace.

Na podzim minulého roku mongolská Ymka uspořádala kampaň, kterou pojmenovala „Loving Hand“. Šlo o velkou potravinovou sbírku, kde se podařilo nasbírat velké množství potravin, které pak dobrovolníci rozváželi do sociálně slabých rodin, balíček s potravinami dostalo 122 dospělých a 185 dětí. Velké množství potravin také darovali místnímu sirotčinci a místnímu centru pro ženy alkoholičky. Pravidelnou a úspěšnou aktivitou mongolské Ymky je pak program „plogging“, pravidelné procházky po okolí, při kterých mladé sbírají odpadky, které najdou. Minulý rok se do takovýchto sběračských vycházek zapojilo více než 150 místních studentů. Protože je tamní město plné odpadků, je tato chvályhodná aktivita velice populární. Lidé se na ni rádi vrací i pro její příjemnou atmosféru. Na každé akci si účastníci nejen zasportují, poznají nová místa, ale i posbírají několik pytlů odpadu.

Mezi další ymkařské aktivity, které jsou v Mongolsku oblíbené, patří výtvarné programy, které jednou za dva týdny YMCA pořádá pro děti v místní školce, vzdělávací kurzy a přednášky (např. o první pomoci, o psychickém zdraví, o ekologii apod.), sportovní kroužek basketballu a akce jako noc stolních her, noc anglických filmů. Pokud by vás o mongolské Ymce zajímalo více informací a chtěli byste si prohlédnout více fotografií, neváhejte se obrátit na zahraničního sekretáře Sáru Dzvonikovou (ymca@ymca.cz), která s vámi bude ráda sdílet více tamních materiálů.

Sára Dzvoniková, sekretář pro zahraničí, foto: YMCA Mongolsko