100 slov

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 03/2021, Vydáno dne: 05. 10. 2021

YMCA letos slaví 100 let od oficiálního zahájení činnosti na našem území. S číslovkou 100 se tedy budete letos setkávat častěji, mimo jiné i v této rubrice, ve které zní úkol jasně: „Na čem v životě opravdu záleží?“ ve 100 slovech.


Hana Šormová, místopředsedkyně YMCA Praha
Mít rád lidi, nemyslet jen na sebe, mít soucit, být užitečný. Být upřímný, umět přiznat chyby, odpouštět. Milovat a být milován, vážit si druhých a zažívat, že mám pro druhé cenu.
Moc důležité je zdraví a milovat a chránit život: přírodu, lidskou práci, umění.
Záleží i na tom, umět se vyrovnávat s těžkostmi. Nacházet i v nich nové výzvy a poznání. Mít moudrost a vůli stát proti zlu. Nelpět na věcech a vlastních představách o štěstí.
Důležitá je také věrnost – ideálům, kořenům, ze kterých jsme vyrostli, vztahům.
A víra, že život má smysl a že jsme v dobrých Božích rukou.


Kateřina Básňa Pospíšilová, místopředsedkyně, YMCA Podivín
Když člověk žije na Moravě, slyší zem pod sebou dýchat. Cítí v ní pot dávných předků a jejich krev, kterou je nasáklá a zúrodněná. Každý člověk, který tu kdy žil, do ní otiskl svoji stopu. A jednou v ní bude i moje stopa. Snad se z ní jednou nestane jen prázdná hlína bez života. Zem i život na ní můžeme hnojit jakkoliv, každá dobrá činnost je důležitá, neboť tím utváříme budoucnost. Lepší budoucnost, která se brzy stane naší přítomností.
Myslím, že nezáleží ani tak na tom, jak a co děláme, ale opravdu záleží na tom, jakými se rozhodneme být lidmi.