Nová sociální služba v Praze

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 03/2022, Vydáno dne: 19. 10. 2022

V pražské Ymce jsme se rozhodli vydat na neprobádané území a založit novou sociální službu, která se bude komplexně věnovat potřebám rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci. Jde o registrovanou Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi.

I díky dobré spolupráci s Městskou částí Praha 11, která zahrnuje největší české sídliště Jižní Město, jsme mohli již na podzim roku 2021 najmout na kratší úvazky dvě nové pracovnice, zaškolit je a propojit s místními aktéry v dané oblasti, především OSPOD, a od ledna 2022 rozjet přímou klientskou práci. Se současným polovičním úvazkem jsme schopni intenzivně podpořit asi 6 rodin ročně v krizových situacích, mezi něž se řadí např. ztráta zaměstnání či bydlení, úmrtí blízkého, rozvod rodičů, domácí násilí apod.

Na Jižním Městě pracuje pražská Ymka různými programy již od 90. let, v současnosti formou mateřského centra a nízkoprahového klubu pro děti. I díky těmto našim službám a kontaktu s místním obyvateli víme, že zvlášť pandemie a zdražování prohloubily problémy v rodinách a že touto novou službou odpovídáme na jejich potřeby. Prostřednictvím nové služby zvyšujeme kompetence rodiny v péči o dítě a podporujeme zdravé vztahy v rodinách. Nová služba má skvělé výsledky a rádi bychom ji v následujících měsících a letech rozšířili co do velikosti úvazku i působnosti. Za její dosavadní finanční podporu děkujeme Městské části Praha 11, Magistrátu hl. m. Praha, Nadaci ČEZ a Nadaci J&T.

Petr Bruna, ředitel YMCA Praha