Setkání partnerů projektu
Organic Governance and Quality Development v Edinburghu

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 04/2022, Vydáno dne: 30. 11. 2022

19.–23. 9. 2022 se tříčlenná delegace z ústředí zúčastnila setkání po hlavičkou projektu Organic Governance and Quality Development v Edinburghu.


Vlivem pandemie se jednalo o první setkání všech partnerů projektu, které však bylo bohužel vzhledem k blížícímu se konci projektu také setkáním posledním. Iniciátorem celého projektu byla YMCA na Slovensku. Cílem projektu bylo zamyslet se nad vedením a řízením Ymek, porovnat různé styly a odnést si inspiraci a tipy na zlepšení struktury vedení Ymek. Bylo velice zajímavé, poslouchat Paula Smilieho, zkušeného někdejšího sekretáře Ymky Anglie a Wales, v současnosti předsedy YMCA Europe Movement Strengthening Committee nebo poznatky Olgy Lukiny z Evropské Ymky. Také Jillian Law a další kolegové z YMCA Skotsko měli co říci k tématu. Na setkání samozřejmě nechyběli zástupci YMCA na Slovensku a sekretář z YMCA Malta.

Během mítinku jsme si stanovili „velké otázky“ týkající se vedení a řízení, na které jsme společně hledali odpovědi. Snažili jsme se identifikovat společně platné principy vedení a řízení, podrobně jsme probrali téma nástupnictví v Ymce, problematiku „žab na prameni“ v místních Ymkách, formálního vedení Ymek vs. osobních vztahů v Ymce, otevřeli jsme otázku budoucnosti vedení a řízení v měnícím se světě, pátrali jsme po tom, jak pracovat s výbory a zajišťovat efektivní vedení a řízení Ymky.

Ze setkání jsme si odváželi cenné podněty pro Kurz člena výboru, který nás čekal v listopadu. Obecně lze říci, že řadě problémů vedení a řízení Ymky je možné předcházet jasně stanovenými pravidly, popsanými procesy, vymezenými kompetencemi a dobrým školením všech aktérů.

Zajímavé bylo vyslechnout si různé přístupy Ymek k řízení kvality (YMCA Europe i YMCA Skotsko mají své vlastní „Health Check“ dotazníky, jimiž měří kvalitu svých Ymek). Troufám si říct, že YMCA v ČR má se svým CAFem systém nejsofistikovanější a nejpropracovanější a na partnery projektu jsme udělali dojem. Díky dlouholetým zkušenostem jsme mohli prezentovat měřitelný posun, který se díky sebehodnocení v našich Ymkách i celé Ymce v ČR prokazatelně děje. Další CAF i miniCAF nás čeká v příštím roce, věříme, že se opět zapojí hojný počet kolektivních členů!

Alžběta Čechráková, sekretář pro koncepci a vzdělávání YMCA v ČR, foto: J. V. Hynek