CAFe YMCA

Autor: -jvh- <jvh(at)centrum.cz>, Téma: 04/2023, Vydáno dne: 13. 12. 2023

Jednou za 3 roky prochází YMCA hodnocením kvality své činnosti. Používáme na to oficiální nástroj CAF, vlastní MiniCAF a nástroj HHP na hodnocení hlavního procesu. Jak toto hodnocení dopadlo? Co jsme zjistili? V čem se můžeme zlepšovat?


Následující text obsahuje opravdu pouze ochutnávku výsledků. Vlastní smysl celého hodnocení je v tom, že se ymkaři sejdou a baví se o jednotlivých otázkách, přicházejí na rezervy a pak použijí výsledky k zamyšlení se nad vhodnými opatřeními, které by vedli ke zlepšení stavu, zahrnou je do svého strategického plánu rozvoje a pak je uskuteční. Kruhový graf (1) ukazuje Výsledek MiniCAFu, tedy hodnocení 74 otázek v 10 různých oblastech, které vidíte v grafu (2) pod ním. Celkový výsledek 78,18 bodů je vidět v následujícím grafu (3), který ukazuje i trend – vidíme, že je příznivý.MiniCAF opět potvrdil jako nejlépe hodnocenou oblast Administrativu a Společenství, také Finance hodnotí velmi vysoko, naopak překvapivě nejhůře dopadla oblast Program, i když jen s jednobodovým odstupem od dalších 3 oblastí – Lidé, Procesy a PR, což možná souvisí s druhou součástí hodnocení – Hodnocením hlavního procesu (tedy nakolik se daří naší vlastní práci s dětmi a mládeží) a tam podle níže uvedeného grafu (4) pozorujeme jako nejhůře hodnocenou oblast Inovace a to již ve třech posledních hodnoceních – tedy v letech 2017–2020–2023.

Tedy v minulých 6 letech jsme nebyli schopni nalézt opatření, které by tuto stagnaci dokázaly rozpohybovat. Na to se budeme muset zaměřit v novém Strategickém plánu YMCA na roky 2026–2030.

Hodnocení nástrojem CAF (graf 5) ukazuje za rok 2023 celkové hodnocení 81 bodů, což je o něco méně než v roce 2020. Do značné míry je to způsobeno kritičtějším přístupem hodnotícího týmu, který tentokrát upřednostnil více striktní přístup k některým kritériím, kde opravdu některé veličiny budeme muset reálněji měřit. Mnoho energie a odvahy ke změnám, které se rozhodnete přijmout pro ještě kvalitnější Ymku! Pusťme se společně do toho!

Jaroslav V. Hynek, grafika: autor textu