Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 25 nalezených)

| 0-15 | 15-25 |

01/2018

Uvaděč

Vydáno dne 01. 03. 2018 (878 přečtení)
Milí čtenáři! Neuvěřitelné se stalo skutečností. Protein se dožil 20. výročí svého založení. A je to dobře, prostor pro sdílení společných zážitků či zajímavých témat může tmelit a budovat společenství ymkařů.

[.. Celý článek | Autor: -jvh- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

01/2018

Rok 2018 – Cesta k hodnotám

Vydáno dne 01. 03. 2018 (1453 přečtení)
Rok, jehož označení končí číslicí osm, slibuje být významným, zejména v naší zemi. Výročí let 1918, 1938, 1948, 1968 nabízejí možnost se nad historickými událostmi zastavit a promýšlet, co mohou znamenat pro náš dnešní život. Historické události zasahovaly pochopitelně i Ymku. Z tohoto pohledu budou pro nás v příštím roce bezesporu nejinspirativnější sté narozeniny republiky, s jejímž počátkem a prvními lety existence je spjat i rozvoj činnosti Ymky.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

01/2018

Účel letního tábora

Vydáno dne 01. 03. 2018 (874 přečtení)
Také v letošním roce uspořádá YMCA několik desítek táborů. Nebude na škodu nechat se inspirovat několika myšlenkami či radami, které napsal Joe First, prvorepublikový ředitel Masarykova tábora YMCA na Sázavě ve své Příručce pro vůdce letního tábora z roku 1930.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

01/2018

YMCA v roce 2018

Vydáno dne 01. 03. 2018 (837 přečtení)
Co Ymku čeká v roce 2018? Napřed to zkusím říct malým podobenstvím vycházejícím z uvedených dvou obrázků... Doufejme, že budeme stoupat stále vzhůru, to je možné, pokud máme cíl, dobré vybavení, ale i jištění a jsme otevřeni radám zkušených. A nemusíme jen doufat, jak vidíme z druhého obrázku, jdeme na to s rozmyslem, metodicky, postupně... což pomůže eliminovat rizika na minimum a naplánovat vše tak, aby byly vytčené cíle opravdu dosaženy. Jinými slovy, vytváříme nový strategický plán a poté ho budeme opravdu realizovat, nezůstane jen v šuplíku.

[.. Celý článek | Autor: -jvh- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

01/2018

Exploring supervision in youth work

Vydáno dne 01. 03. 2018 (872 přečtení)
YMCA v ČR se v období březen 2018 – únor 2020 účastní s YMCA Slovensko a dalšími partnery projektu Erasmus+ s názvem Exploring supervision in youth work. Termín supervize je v projektu chápán široce, ne jako odborný termín supervize, ale spíše široce jako podpora řízení, podpora vedení.

[.. Celý článek | Autor: -agr- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

01/2018

YMCA World Challenge 2018 – „Run the YMCA World“

Vydáno dne 01. 03. 2018 (1265 přečtení)
Cílem letošní YMCA World Challenge je, aby Ymkaři všude na světě ušli nebo uběhli dohromady co nejvíce kilometrů, ideálně až 120 tisíc kilometrů (což je celková vzdálenost mezi všemi národními Ymkami na světě).

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

01/2018

První rok s KŮLCENTREM YMCA ORLOVÁ

Vydáno dne 01. 03. 2018 (847 přečtení)
Je to už takřka rok, co se naše Informační centrum pro mládež v Orlové přeměnilo na Kůlcentrum YMCA Orlová.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

01/2018

Mělnický Advent s Ymkou

Vydáno dne 01. 03. 2018 (772 přečtení)
V prosinci jsme se u nás na Mělníku opravdu nenudili. V sobotu jsme se společně sešli před první adventní nedělí na zdejší evangelické faře při Adventním tvoření, díky kterému mnohým z nás začala ta pravá vánoční atmosféra.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

01/2018

Kůl centrum YMCA Orlová

Vydáno dne 01. 03. 2018 (816 přečtení)
V průběhu roku jsme v prostorách Domu kultury města Orlové v rámci našeho Kůlcentra realizovali provoz celotýdenního centra pro děti a mládež v čase od 13.00 do 18.00 hodin. Realizovali jsme mimo tuto pravidelnou činnost plnou tvoření a kreativity či hraní her také speciální akce, jako je promítání, tvoření.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

01/2018

Co se děje nového v YMCA Plzeň?

Vydáno dne 01. 03. 2018 (756 přečtení)
Kromě pořádání pravidelných kroužků pro děti se v lednu YMCA Plzeň podílela na pořádání dvoudenního semináře Karla Řežábka Temperamenty a čtyři styly učení a v únoru pak YMCA Plzeň pořádala přednášku manželů Soukupových o zdravé výchově dětí a domácí výuce.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

01/2018

Ohlédnutí za rokem 2017

Vydáno dne 01. 03. 2018 (734 přečtení)

v zahraničních programech YMCA v ČR


V roce 2017 tvořily skladbu zahraničních programů YMCA programy tradiční ale i ty, se kterými jsme v loňském roce začali nebo je obnovili. Každoročně agendu zahraničních programů ovlivňuje především skladba účastníků. Jejich osobní motivace, ukotvení v Ymce, úspěšnost, hodnocení i využití zkušeností po návratu se mohou lišit.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

01/2018

Volejbalový turnaj YMCA 2018

Vydáno dne 01. 03. 2018 (848 přečtení)
I v letošním chladném sobotním ránu 17. února 2018 přivítala sportovní hala pardubické univerzity smíšené volejbalové týmy z celé republiky při příležitosti sedmého ročníku Volejbalového turnaje YMCA.

[.. Celý článek | Autor: -dst- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

01/2018

Čemu se věnují Change Agenti

Vydáno dne 01. 03. 2018 (819 přečtení)
Ve 3. cyklu programu Change Agents 2017/2018 reprezentují YMCA v ČR 4 členové YMCA Sever, YMCA Plzeň a YMCA Praha. Loni se všichni 4 účastnili regionálních a globálních setkání ve Francii, Švýcarsku a Portugalsku. Letos nás budou tito 4 mladí lidé reprezentovat na Valném shromáždění Světové YMCA v červenci v Thajsku, kde se paralelně uskuteční celosvětové setkání Change Agentů.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

01/2018

Herní maraton 2018

Vydáno dne 01. 03. 2018 (815 přečtení)
Jedna z věcí, kterou člověk dostal od Boha jako součást své přirozené povahy je soutěživost a radost z úspěchu. Každý samozřejmě v jiné míře, ale kdo by o sobě řekl, že ho radost z úspěchu vůbec nezajímá?

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

01/2018

Kurz samostatného vedoucího 2018

Vydáno dne 01. 03. 2018 (782 přečtení)
Jsi vedoucím oddílu, kroužku, klubu, aktivity v Ymce? Jezdíš jako vedoucí na tábor? Podílíš se na programech a chodu Ymky? Chceš vědět jak na to? Chceš si prohloubit své znalosti a kompetence? Přijeď na kurz samostatného vedoucího YMCA a zažiješ intenzivní víkend v prima partě!

[.. Celý článek | Autor: -agr- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]
| 0-15 | 15-25 |