Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 15 nalezených)


11/2005

Uvaděč

Vydáno dne 19. 11. 2005 (2028 přečtení)
Milí čtenáři, držíte v rukou číslo, které je svým způsobem netypické. Původní myšlenka byla, že bude pojmenováno speciál, přestože je řadové. Nakonec se tak nestalo, ale již při zběžném prolistování zjistíte, že se přece jen trošku od ostatních čísel odlišuje.

[.. Celý článek | Autor: -jvh- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

11/2005

Aby všichni jedno byli

Vydáno dne 19. 11. 2005 (2780 přečtení)
(Jan 17, 21) Následující úvahu pronesl Jan Šimsa na valném shromáždění YMCA v ČR dne 22. října 2005. Biblický citát „Aby všichni jedno byli...“ je základním mottem práce, poslání a smyslu existence YMCA.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

11/2005

Poslání YMCA

Vydáno dne 19. 11. 2005 (2118 přečtení)
V následujícím textu se autor pokouší vystihnout poslání YMCA, jak jej vnímají její členové v dnešní době. Je výsledkem diskuzí v rámci pracovní skupiny, která se tímto úkolem zabývala v průběhu roku 2005 a byl prvotním předpokladem pro přípravu Strategického plánu YMCA, jenž bude realizován v příštích 5 letech. Jak tedy vidí YMCA své poslání dnes?

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

11/2005

Víkendovka TS Praha

Vydáno dne 19. 11. 2005 (2337 přečtení)
/Vysoké nad Jizerou, 21. - 23. 10. 2005/ Rok se s rokem sešel a TS Praha opět vyrazil na víkendovku, která se na podzim koná obyčejně mimo Prahu, aby se všichni účastníci skrz naskrz poznali, něco si legrace užili a koneckonců i naučili o trochu intenzivněji pracovat. Tentokrát bylo zvoleno místo skutečně mimopražské, a sice Vysoké nad Jizerou v podhůří Krkonoš.

[.. Celý článek | Autor: Štěpán Černý ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

11/2005

Co mi chybí v české YMCA

Vydáno dne 19. 11. 2005 (2403 přečtení)
K napsání dnešního krátkého fejetonku mě inspiroval nedávný dálkový rozhovor po moderním komunikačním nástroji ICQ s jedním kamarádem.

[.. Celý článek | Autor: Štěpán Černý ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

11/2005

Vojtovka

Vydáno dne 19. 11. 2005 (2372 přečtení)
Je tu další vojtovka. Na minulou mám opět reakce, že se vám nepodařilo doplnit všechna políčka, tak to snad zvládnete tentokrát. Tajenka je trošku klikatá, protože cesta k naplnění slova, které ukrývá, je poněkud nesnadná. Přesto je nutné se na tuto cestu vydat, pokud má YMCA plnit své poslání ve společnosti. Slovo v tajence tedy označuje úkol pro každého, kdo chce něco skrze YMCA dělat, zkrátka důležitá je ............ s vizí a posláním YMCA. Vyluštěné posílejte jako obvykle na mail redakce, ke stažení je na: www.protein.ymca.cz/krizovka0511.xls.

[.. Celý článek | Autor: -jvh- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

11/2005

Poslání a místo YMCA ve světě

Vydáno dne 19. 11. 2005 (2455 přečtení)
Nikdo z nás není na světě jen tak náhodou. Bůh stál u našeho početí, hleděl na naše dětství a dospívání. Bdí nad každým naším krokem, má pro nás vytyčenou cestu, uložil nám poslání. Doufá, že se svého úkolu zhostíme a dospějeme k němu do nebeského království. To samé se dá říct i o lidských společenstvích jakým je YMCA. Boží inspiraci prožívají ymkaři po celém světě už přes 150 let trvání naší organizace. Vnímání Božího slova a poslání však zřídkakdy bývá jednotné. Jak je tedy poslání ymkařské práce viděno ve světě? Kam se řadí práce ymky v příslušných společnostech a zemích? Jakou vizi a cíl mají místní sdružení na naší planetě?

[.. Celý článek | Autor: Dominik Zunt ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

11/2005

Česko-německé fórum mládeže

Vydáno dne 19. 11. 2005 (2294 přečtení)
– nadějná budoucnost poučená smutnou minulostí Do drážďanské vily nedaleko mostu Blaues Wunder (Modrý zázrak), který se klene přes široký tok Labe, se sjíždějí hloučky zdánlivě obyčejných mladých Čechů a Němců. Je slyšet češtinu i němčinu, jak by se ostatně na setkání příslušníků obou sousedních národů dalo očekávat. Háček je pouze v tom, že plynná čeština vychází z úst německých zástupců a perfektní německou výslovnost mají naopak „na svědomí“ čeští delegáti. Jazyková vzájemnost je ale pouhým zlomkem toho, co nabízí Česko-německé fórum mládeže.

[.. Celý článek | Autor: vojbergr ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

11/2005

Naše cesta do MC Olomouc

Vydáno dne 19. 11. 2005 (3057 přečtení)
Naše cesta... do Mateřského centra YMCA Olomouc Jsem na mateřské dovolené, mám dva syny. Starší, pětiletý, chodí dopoledne do školky, mladší, dvouletý, je se mnou doma. Kromě plavání a setkávání s kamarády „na písku“ jsme hledali ještě další možnosti vyžití a objevili jsme POKLAD, tedy spíše Mateřské centrum YMCA na Šafaříkově ulici v Olomouci Hodolanech.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

11/2005

Cena vévody z Edinburghu

Vydáno dne 19. 11. 2005 (2361 přečtení)
Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu (též „Edie“) je určen pro mladé lidi ve věku od 14 do 25 let. Jeho cílem je podporovat vyvážený rozvoj osobnosti pomocí aktivního využití volného času. Lze jej proto vnímat též jako vhodný nástroj prevence sociálně patologických jevů a protidrogové prevence.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

11/2005

Reportáž

Vydáno dne 19. 11. 2005 (2289 přečtení)
z Mezinárodního setkání zlatých účastníků Ceny vévody z Edinburghu /Hongkong, 13. – 28. září 2005/ Každé tři roky pořádá Mezinárodní asociace Ceny vévody z Edinburghu mezinárodní setkání účastníků a absolventů zlatého stupně Programu. Letošní, v pořadí už jedenácté, setkání hostil Hongkong. Z Prahy na něj odletěla držitelka zlatého diplomu Klára Obadalová.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

11/2005

Alternativa

Vydáno dne 19. 11. 2005 (2343 přečtení)
Natalia Imbruglia Tato australská kráska se do povědomí hudebních posluchačů dostala v roce 1997. I když předtím se jí docela slibně rozjížděla jak modelingová, tak i herecká kariéra (od 17 let hrála v seriálu ,,Neighbours‘‘).

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

11/2005

YMCA Volunteers For Europe

Vydáno dne 19. 11. 2005 (2570 přečtení)
kontaktní seminář 18. - 24. října se do malebné 18. - 24. října se do malebné Litomyšle sjeli mladí ymkaři Litomyšle sjeli mladí ymkaři ze všech koutů starého ze všech koutů starého kontinentu. kontinentu. Evropská aliance YMCA totiž Evropská aliance YMCA totiž pořádala ve svém tamním pořádala ve svém tamním tréninkovém centru již 3. YMCA Volunteers tréninkovém centru již 3. YMCA Volunteers For Europe (VfE) kontaktní seminář.

[.. Celý článek | Autor: FraKro ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

11/2005

@ (mini)rozhovor

Vydáno dne 19. 11. 2005 (2355 přečtení)
S Oksanou Karbanovou Oksana Karbanova, YMCA Siberian Regional Secretary, Russia & National Coordinator of the Programme “Volunteers for Europe”.

[.. Celý článek | Autor: -jvh- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

11/2005

SAZE

Vydáno dne 19. 11. 2005 (2273 přečtení)
aneb co ulpělo v redakčním komíně Věděli jste, ...

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]