Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 17 nalezených)

| 0-15 | 15-17 |

3-4/2007

Uvaděč

Vydáno dne 27. 06. 2007 (2180 přečtení)
Milí čtenáři,

ve velice krátké době jsme letos prožili přechod jara do léta. Je to škoda, protože jaro člověka startuje, nabíjí nás novou pučivou energií. Příchod vysokých teplot ale tento proces brzdí, snažíme se šetřit, horko přináší únavu...

Že je to poněkud patetický úvod a navíc od věci? Na někoho mají tyto vnější okolnosti velký vliv. Někdo je ani nevnímá. V každém případě po nás společnost, ve které žijeme, vyžaduje plný výkon. Zkrátka být profesionálem ve svém oboru, v tom co děláme, je nutné – ať už jde o naše zaměstnání nebo dobrovolnickou práci. A právě tomuto tématu je věnováno číslo, které držíte v rukou. Je tu jen několik myšlenek, které nás mohou inspirovat k dalšímu uvažování nad tím, jakou chceme do budoucna naši organizaci mít.

[.. Celý článek | Autor: -jvh- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

3-4/2007

Věřím

Vydáno dne 27. 06. 2007 (2204 přečtení)
Neztratil jsem nikdy víru v sebe ani ve druhé. Vždy jsem věřil, že udělám, co jsem chtěl a že druzí, kteří byli se mnou, mně porozumí. Hledal jsem uspokojení vykonané práce, těšil jsem se z důvěry lidí. Umět vzbudit důvěru. Člověk spíše vzbudí důvěru, než organisace. Nevím, zda-li YMCA jako organisace měla důvěru širšího obecenstva a svých členů. Důvod je ten, že každý se díval na YMCA jako na dávající, na organisaci, která je bohatě dotována dary a příspěvky z Ameriky a z celého světa, která může rozdávati z přebohatého hrnce hojnosti těm, kteří kolem krouží, usedají, bzučí, kritisují a chtějí ještě více, aniž by něco přinesli a dali. Domnívali se a mnozí se domnívají, že YMCA neplatí daní, že jest osvobozena od poplatků a dávek veřejných, městských, státních a všech jiných.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

3-4/2007

YMCA je uznanou organizací MŠMT

Vydáno dne 27. 06. 2007 (2263 přečtení)
Ve středu 21. března, na první jarní den, se v Senátu ČR sešli zástupci 28 organizací dětí a mládeže. Slavnostně převzali čestný titul Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží.

[.. Celý článek | Autor: -jvh- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

3-4/2007

YMCA se zapojila do Kampaně pro odstranění rasismu v Čechách

Vydáno dne 27. 06. 2007 (2262 přečtení)
21. března 2007 na Mezinárodní den pro odstranění rasové diskriminace se Křesťanské sdružení mladých lidí YMCA spolu s obecně prospěšnou organizací Člověk v Tísni a Centrem romistiky při UJEP zúčastnilo kampaně pro odstranění rasismu v rámci Mezinárodního dne pro odstranění rasové diskriminace, který proběhl v Ústí nad Labem.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

3-4/2007

YMCA a profesionalita

Vydáno dne 27. 06. 2007 (2193 přečtení)
Profesionál! Slovo, které v člověku mé generace vyvolá vzpomínku na slavný britský krimiseriál o Bodiem a Doylovi z CI5. Omlouvám se za tuto zjednodušující první větu, ale myslím, že si přece jen můžeme z této metafory něco odnést. Čím se totiž oba hrdinové vyznačovali? Při všem vědomí toho, že šlo samozřejmě jen o „umělé situace“, si dovoluji alespoň subjektivně za sebe vyjádřit, co mně na jejich jednání, přístupu přišlo právě „to“ profesionální. Byl to jistý nadhled, bylo vidět, že by zvládli i víc, že jejich výkon nešel do krajnosti, že měli ještě určitou rezervu. Tzn., převedu-li to už do naší oblasti – že mít natrénováno, vědět víc, než je třeba, je hodně důležité.

[.. Celý článek | Autor: -jvh- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

3-4/2007

SeZam 2007

Vydáno dne 27. 06. 2007 (2316 přečtení)
Ve dnech 8. a 9. března se v Táboře J. A. K. v Bělči konalo Setkání zaměstnanců YMCA (SeZam). Zúčastnili se ho zaměstnanci YMCA v ČR ústředí a kolektivních členů, jmenovitě Brna, Hradce Králové, Ostravy, Ostravy-Poruby, T.S., Ústí nad Labem a také dva dobrovolníci ze Strmilova a Ústí nad Labem.

[.. Celý článek | Autor: -jvh- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

3-4/2007

Pevný základ - kvalitní pomoc!

Vydáno dne 27. 06. 2007 (2322 přečtení)
V YMCA Praha probíhá od září 2005 do května 2007 projekt s názvem Pevný základ – kvalitní pomoc!, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. (Grant zprostředkovala Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci Globálního grantu JPD3). Jako partnery jsme pro projekt získali Městskou část Praha 11, Městskou část Praha 1 a VOŠ Jabok. S průběhem a obsahem tohoto projektu bychom vás rádi prostřednictvím tohoto článku seznámili a zároveň třeba vašemu sdružení dodali inspiraci a odvahu pustit se do podobných projektů.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

3-4/2007

AGNES vyhlašuje 5. ročník rekvalifikačního kurzu

Vydáno dne 27. 06. 2007 (2283 přečtení)
Kurz je vhodný také pro profesionální nebo dobrovolné pracovníky neziskových organizací, kteří chtějí rozšířit své znalosti týkající se fungování neziskové organizace. Tento kurz Vám přiblíží problematiku občanské společnosti a vybaví Vás potřebnými znalostmi a dovednostmi pro práci v neziskových a dalších organizacích. V kurzu je kladen důraz na individuální přístup, kreativitu, samostatnost a odpovědnost.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

3-4/2007

Vojtovka

Vydáno dne 27. 06. 2007 (2490 přečtení)
Tajenka tentokrát skrývá slovo, které vyjadřuje velmi důležitý aspekt lidského chování, jež ovlivňuje přístup ke všem věcem a tedy i práci. Vojtovku si stáhněte na www.ymca.cz/protein/v0702.xls a vyluštěnou zašlete na protein@ymca.cz. Rozhoduje počet správně vyplněných políček. Nejlepší nebo vylosovaný luštitel obdrží věcnou cenu.

[.. Celý článek | Autor: -jvh- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

3-4/2007

Kreativní KNOW HOW v Bratislavě aneb Zkusme to trochu nově

Vydáno dne 27. 06. 2007 (2208 přečtení)
I v letošním roce se našel tým, který se ujal přípravy tradiční akce pro tensingáře zvané Know How. Tentokrát se tím týmem stali vedoucí z TS Krnov a TS Bratislava. Pomoc s přípravou i s průběhem tradičního semináře však nabídl téměř každý, kdo mohl, a tak se asi 70 tensingářů mohlo těšit na přelom března a dubna do Bratislavy. Tradiční seminář přípravný tým pojal s jednou velkou změnou, a tou byla hlavně kreativita workshopů. Takže se nejednalo o klasické workshopy, jakým jsou např. dirigování, hra na nástroje, či zpěv, ale tensingáři si zde mohli vyzkoušet nové workshopy s kapkou kreativity a vtipu. Do nabídky patřily WS jako např. drama v kuchyni, moderní a scénický tanec, jam band, fire show, masáže, foto komix, batika a mnoho dalších. Prostě tentokrát byl opravdu zajímavý výběr.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

3-4/2007

Benefiční turnaj Holiday Inn Edie Cup

Vydáno dne 27. 06. 2007 (2712 přečtení)
Již tradiční benefiční golfový turnaj Holiday Inn Edie Cup byl odehrán 3. května na hřišti Radecký na Konopišti. Na osmnácti jamkovém hřišti se souběžně bojovalo i o pohár Memorialu lady Abrahams, který se hraje na počest golfové hráčky a velké propagátorky Programu Edie lady Luisy Abrahams. Právě na financování Programu pro mládež Cena vévody z Edinburghu (zkráceně Program Edie) byl věnován výtěžek z turnaje. Záštitu nad celou akcí převzala velvyslankyně Spojeného království v České republice Její Excelence Linda Duffield.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

3-4/2007

Dopis studentky Hoejskole Loegumkloster v Dánsku

Vydáno dne 27. 06. 2007 (2550 přečtení)
Ahoj Kristi, strašně moc se omlouvám, že ti píšu tak pozdě, ale nemám tu moc volného času, bála jsem se, že se tu budu nudit, ale o nudě se tady nedá vůbec mluvit ☺. Možná, že tě utěší, že jsem na to ale pořád myslela, že ti musím napsat ☺... tak to teď napravím... Zrovna jsme se teď vrátili z kina, byla jsem úplně nadšená, byl to dokument o tom, jak Berlínská filharmonie spolupracovala se známým choreografem a dohromady nacvičili ještě s 250 dětmi různého věku profesionální taneční vystoupení. Bylo to zajímavé v tom, že nikdo nebyl profesionální tanečník, a přesto to bylo úchvatný!!! A co Dánsko? No to je dost jiné než v Lakeside, to ale neznamená horší. Nedokázala jsem si ze začátku zapamatovat ta dánská jména, která se ještě hůře vyslovují než píšou!!

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

3-4/2007

Otázky pro dobrovolnici z Německa v YMCA v Ústí nad Labem

Vydáno dne 27. 06. 2007 (2533 přečtení)
YMCA Ústí nad Labem využila příležitosti hostit jejich první 2 dobrovolnice Evropské dobrovolné služby. Evropská dobrovolná služba je programem Evropské Unie, v rámci kterého mohou mladí lidé ve věku od 18 do 30 let strávit 2 měsíce až 1 rok v nějaké zemi Evropy, pomáhat v nějaké většinou neziskové organizaci, získávat cenné zkušenosti z ciziny a zároveň obohacovat organizaci a lidi kolem svou přítomností. Konečně se nám podařilo jednu z dobrovolnic vyzpovídat, a proto přinášíme čtenářům Proteinu zajímavý pohled mladé dívky z Německa na Českou republiku.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

3-4/2007

YMCA TENSING FEST 2007

Vydáno dne 27. 06. 2007 (2494 přečtení)
„Když festival, tak pro všechny“ od středy 29. 8 (příjezd večer) až do soboty odpoledne 1.9.2007 Táborová základna REDETA, Karlovice u Bruntálu

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

3-4/2007

Akce

Vydáno dne 27. 06. 2007 (2159 přečtení)
Soutěž Nová tvář na festivalu VOX 007 Začněme třeba takhle... LI-FE 2007

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]
| 0-15 | 15-17 |